Новости

Экология тaрбия берүүнүн методикасы аталышында. GIZ, Camp Ala-Too

Экология тaрбия берүүнүн методикасы аталышында. GIZ, Camp Ala-Too

Тил борборунда 17-19 ноябрында “Экология тарбия берүүнүн методикасы” аталышында. GIZ, Camp Ala-Too, борбордун окутуучулары менен бирдикте семинар тренинг өткөрүштү. Бул семинардын алкагында Бишкек шаары жана Талас обласынын методистери жана география биология мугалимдери активтүү катышып кетишти. Тренинг өткөрүп жаткан окутуучулар:

  1. Орусбаева Д.Н.
  2. Ибраимова Р.Ү.
  3. Түгөлбаева Р.А.
  4. Советбек к. Н.

Ушундай эле семинар тренинг 24-26 ноябрында Ош шаарында өткөрүлүп жатат. Баткен жана Ош областтарынын методистери жана биология география мугалимдерине өтүлүп жатат.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Posted on дек 06, 2021