Новости

2022-жылдын 18-мaйында «Өмүр сызыгы» китебинин бет ачары

2022-жылдын 18-мaйында «Өмүр сызыгы» китебинин бет ачары

Белгилүү агартуучу, Педагогика илимдеринин доктору, профессор Кособаева Бакдөлөт Махмудовнанын 2022-жылдын 18-майында «Өмүр сызыгы» аттуу мемуардык жанрда жазылган китебинин бет ачары И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин чон жыйындар залында өзү иштеген Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун эмгек жамаатынын, интеллигенция өкүлдөрүнүн, тууган-уругунун катышуусунда өттү.

​Чыгарманын негизги мазмуну Бакдөлөт Махмудовнанын апасынын баяндамасынын негизинде жазылган ата-энеси, алардын турмуштун катаал мезгилдериндеги тагдыры, балдарына берген таалим-тарбиясы, эли-жери үчүн кылган эмгектери камтылган. Иш чарага катышкандардын куттуктоо сөздөрү сүйлөнүп, Бакдөлөт Махмудовнанын илимий эмгектерин, Эл агартуу тармагындагы ордун, инсандык асыл сапаттарга ээ экендигин баса белгилешти. Ошону менен катар бети ачылып жаткан китептин мазмунун өз оозунан угуп отуруп, кыргыздын оор, татаал мезгилдериндеги жашоо турмуштарын көз алдыларына элестетип, көздөрүнө жаш алгандыгын билдиришти. Ар бир иш чарага келген коноктор «Өмүр сызыгы» китебин белекке алышып, Бакдөлөт Махмудовнага мындан ары ден соолук, узун өмүр, чыгармачылык ийгилик айтып, тарашты.

IMG_5598.jpeg

IMG_5597.jpg

Posted on {0}май|{1}мая 19, 2022