Окуу бѳлүмү

Бөлүмдүн максаты

Окуу бѳлүмү - Институттун структурасынын окуу иштерин кѳзѳмѳлдѳгѳн бир тармагы болул саналат. Окуу бөлүмүнүн тарыхы кѳп жылдар бою эмгектенип келген методистерден башталат. Биринчи штаттык методистер катары Курдашбек Касымов, Айтмамбет Чынгышев, Бактыгүл, Абдыкалыкова, Бүбүсара Бейшенбаева, Мадина Касымгелдиева, Садыркул Субанов, Назира Сагынбаевалар иштеп келишкен. Бүгүнкү күнгѳ чейин институттун борбордун директорунун окуу жана окуу-методикалык иштери боюнча орун басары Шергазиев Алмазбек Жакшылыкович эмгектенип келдүүдѳ.

Бөлүмдүн милдеттери:

 • Институтутн окуу процессин касыздоо; 
 • окуу процессин пландоо, уюштуруу, контролдоо жана анализдөө; 
 • кафедралар жана башка структуралык бирикмелер менен биргеликте окуу процессин координациялоо; 
 • окуу пландарын, окуу процессин уюштуруу боюнча нормативдик документтерди иштеп чыгуу;
 • окуу процесси жана билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча отчетторду түзүү;
 • институттун профессордук-окутуучулук курамынын окуу жүктөмдөрүн пландоону жана алардын факт жүзүндө аткарылышын көзөмөлдөө; 
 • факультет менен биргеликте угуучуларды каттоо, окуу процесин уюштуруу жана анализдөө, мониторинг жүргүзүү; 
 • билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу.


Бөлүмдүн кызматкерлери

 1. Курманбеков Жыргалбек Акылбекович – окуу бөлүмүнүн башчысы 
 2. Шаршембаева Лира Сыдыкбековна – окуу бөлүмүнүн методисти
 3. Осмоналиева Майрамкан Аманбековна – окуу бөлүмүнүн методисти
 4. Немолякина Майрам Думуковна – китепканачы