котёнок мечтает стать львом

Дюшеева Назира Кубанычбековна – КР ББИМ алдындагы РПКЖж-аКДИнин  директору , п.и.д,, профессор

котёнок мечтает стать львом

Шергазиев Алмаз Жакшылыкович – илимий - методикалык жана окуу иштери боюнча директордун орун басары

котёнок мечтает стать львом

Сыдыков Төлөгөн Байбосунович – административдик-чарбалык иштер боюнча директордун орун басары

котёнок мечтает стать львом

Сагынбаева Назира Орозалыевна – окуу бѳлүмүнүн башчысы