котёнок мечтает стать львом

Токтомаметов Алмаз Даткабекович – КР ББИМ алдындагы РПКЖж-аКДИнин  директору,

котёнок мечтает стать львом

Шергазиев Алмаз Жакшылыкович – илимий - методикалык жана окуу иштери боюнча директордун орун басары

котёнок мечтает стать львом

Сыдыков Төлөгөн Байбосунович – административдик-чарбалык иштер боюнча директордун орун басары

котёнок мечтает стать львом

Талантбек кызы Альбина – окуу бѳлүмүнүн башчысы