Редакциялык – басма бөлүмү

Бөлүмдүн максаты

Редакциялык – басма бөлүмү (РББ) – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун структуралык бөлүмү болуп саналат.

 1. Окуу, окуу-методикалык адабияттарды мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайыктап басып чыгаруу;
 2. Окуу процессин жана илимий изилдөө иштерин жарыялоо менен камсыздоо үчүн илимий, справка жана адабияттын башка түрлөрүн чыгаруу;


Бөлүмдүн милдеттери:


 1. Квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөн педагогдорго сертификат, кайра даярдоодон өткөн мугалимдерге күбөлүк же диплом чыгаруу;
 2. Авторлордун консультациясын камтыган кол жазмаларды даярдоонун толук цикли;
 3. Тексттерди оӊдоо;
 4. Профессор-окутуучулар курамынын, кафедралардын башчыларынын, бош орундарына сынактык тандоо ишин жүргүзүүнү уюштурат.
 5. Атайын программалар менен түрдүү дизайндарды түзүү жана басма продукцияларын көбөйтүү ж.б.
 6. Журналдар, брошюркалар, түстүү буклеттер, куттуктоолор, грамота, ыраазычылык каттарды басып чыгаруу;
 7. Көбөйтүү, көчүрүү, терүү кызматтары, ж.б.
Бөлүмдүн кызматкерлери

 1. Заведующий отдела - Толобеков Рахим Кемелович 
 2. Дизайнер – Исраилов Рыскелди Кусеинович

Байланышуу үчүн маалыматтар

Бишкек шаары.  Широкая 1 к. үй №1, кабинет 201
Редакциялык – басма бөлүмү