Кадрлар, канцелярия бөлүмү 

Бөлүмдүн максаты

КБнын кызматкерлери өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, КР Эмгек кодекси, мыйзамдык актылар, институттун Уставы, институттун локалдык актылары, директордун буйруктары жана көрсөтмөлөрү, Окумуштуулар кеңешинин чечимдери, кадрлар бөлүмүнүн Жобосу менен иш алып барат.

 1. Кадрлар бөлүмү директор, кафедралар жана центр, окуу бөлʏмʏ менен институтта бирдиктүү кадрдык саясат жүргүзүү ишин уюштурат.
 2. Өзүнүн компетенциясына жараша Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарынын так сакталышын, институттун ички эмгек күн тартибинин эрежелерин сактоону камсыз кылат, талапка ылайык иш жүргүзөт.


Бөлүмдүн милдеттери:


 1. Институттун бардык категориядагы кызматкерлерин ишке алуу, бошотуу, которуу буйруктарын даярдайт.
 2. Институттун профессор-окутуучуларынын, административдик-башкаруу жана окуу-көмөкчү курамынын өздүк иш-барактарын жүргүзүү.
 3. Ар түрдүү категориядагы кызматкерлер менен кызматтык нормативдик документтерге ылайык эмгек келишиминин формасын иштеп чыгуу.
 4. Профессор-окутуучулар курамынын, кафедралардын башчыларынын, бош орундарына сынактык тандоо ишин жүргүзүүнү уюштурат.
 5. Институттун профессор-окутуучулар, административдик-башкаруу жана окуу-көмөкчү курамдарынын штаттык формулярларын иштеп чыгат.
 6. Эмгек китепчесин жүргүзөт жана аларды каттайт. Эмгек кодексине ылайык так, өз убагында кабыл алуу, бошотуу, которуу, сыйлыктары жөнүндө жазууларды толтурат.
 7. Кошумча акы төлөө үчүн педагогикалык стаждын эсебин жүргүзөт.
 8. Кызматкерлердин эмгек өргүү графиктеринин түзүлүшүн жана аткарылышын уюштурат.
 9. Эмгек мыйзамдуулугу боюнча институттун бөлүмдөрүнө жана кызматкерлерине кеңеш берет.
 10. Окуунун бардык формалары боюнча студенттерди окуудан чыгаруу, кайра кабыл алуу жана которуу буйруктарын даярдайт.
 11. Кадрдык иш жүргүзүүнүн бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтык чөйрөсүн түзүү.
 12. Бөлүмдүн иш пландары жана отчетторун жүргүзүү.
 13. Бошоп кеткен кызматкерлердин, окууну аяктаган жана окуудан чыгарылган студенттердин өздүк иш-барактарын түзөт жана архивге өткөрөт.
Бөлүмдүн кызматкерлери

 1. Кыдынова Клара Абдыкеримовна – Бөлʏм башчысы 
 2. Орокбаева Кенже Келдибековна – жетектөөчү адис