КРнын педагогикалык жана билим берүү тармагынын жетекчилик

кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосу