Информатика, технология жана көркөм өнөр кафедрасы


Сабыров Руслан Сыдыкович

Телефону: 0 (312) 67 84 16

E-mail: leostarsruslan@gmail.com

Кызматы:Кафедра башчысы

Илимий даражасы: магистр

Илимий наамы: ага окутуучу

Кыргыз илим-изилдөө институту 1992-жылы июнда Кыргыз билим берүү институту болуп кайрадан түзүлгөн жана бардык категориялар боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу функциясы берилген. Институттун алдында «Табигый-математикалык илимдер жана маалыматтык эсептөө техникалык кафедрасын ф.м.и.к., доцент – Б.К.Келдибаев жетектеген. 2000-2003-ж.ж. чейин “Tабигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар” кафедрасын – п.и.к., доцент Б.М. Кособаева жетектеген. 2003-жылы Кыргыз билим берүү институту – Кыргыз билим берүү академиясы болуп кайрадан түзүлгөндүгүнө байланыштуу, “Tабигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар” кафедрасын 2008-ж. чейин п.и.к., доцент Б. Кособаева жетектеп, математика, физика, химия, биология, география жана информатика предметтери боюнча педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курстары өткөрүлүп келген.

2008-2009-окуу жылы “Tабигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар” кафедрасын ф.м.и.к. – Сатыбалдиева Мира жетектеген. 2009-жылдан 2016-жылга чейин “Tабигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар” кафедрасын педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Жакышова Батима Шергазиевна жетектеген. 2016-жылдын сентябрынан баштап аталган кафедранын кафедра башчысынын м.а. кызматы кайрадан п.и.к., доцент Б. Кособаевага ыйгарылган.

2017-жылдын 1-январынан баштап, Кыргыз билим берүү академиясы (КББА) кайрадан түзүлүп, анын курамынан “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту” өзүнчө бөлүнүп, түзүлгөндүгүнө байланыштуу кафедра “Информатика, технология жана искусство” кафедра – деп аталды.

2017-2018-окуу жылынан баштап“Информатика, технология жана искусство” кафедрасын Кайдиева Назира Капарбековна жетектеген.

2018-2019 окуу жылынан баштап“Информатика, технология жана искусство” кафедрасын Сабыров Руслан Сыдыкович жетектеген.

2019-2020-окуу жылынан баштап“Информатика, технология жана искусство” кафедрасын Кайдиева Назира Капарбековна жетектеген.

2020-2021-окуу жылында“Информатика, технология жана искусство” кафедрасын Сагынбаева Назира Сагыналиевна жетектеди.

Учурда 2021-2022-окуу жылында Сабыров Руслан Сыдыкович жетектеп келүүдө.

Түгөлбаев ОрозобекТүгөлбаев Орозобек
Түгөлбаев Орозобек
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Бирназарова Айнура Жапаралиевна
Бирназарова Айнура Жапаралиевна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Мукамбетова Гульжан Имеровна
Мукамбетова Гульжан Имеровна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Ибирайым кызы Айжан
Ибирайым кызы Айжан
Илимий даражасы:
Педагогика илимдер кандидаты
Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Талантбек кызы Альбина
Талантбек кызы Альбина
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Жумаева Адина Эшболотовна
Жумаева Адина Эшболотовна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Ага лаборант

Азыркы учурда кафедранын башкы функцияларынын бири – бул төмөнкү билим берүүчү программалар боюнча квалификацияны жогорулатуу курстары:

  • «Информатиканы окутуунун теориясы жана методикасы»
  • «Информациялык-коммуникациялык технологиялар окуу процессинде»
  • «Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер»
  • «Информациялык-коммуникациялык технологиялар мектепке чейинки билим берүү уюмдарында»
  • «Интерактивдүү досканы мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелеринде колдонуу»
  • «Компьютердик сабаттуулук»
  • «Программирования»
  • «Китепкана таануу»

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын илимий-изилдөө жумуштары төмөнкү актуалдуу багыттар боюнча жүргүзүлөт:

Азыркы шарттарда толук үзгүлтүксүз маалыматтык технология боюнча билим берүүнү жашоо шартында ишке ашыруу;

Кыргыз Республикасынын Билим берүү стратегиясына ылайык информатика предмети боюнча билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын 2014-жылдагы жаңы вариантынын талаптарына ылайык компетенттүүлүктүн негизинде илимий окуу-методикалык комплексин өркүндөтүү;

Информатикалык, технологиялык билим берүү жаатындагы иштерди жүргүзүү;

Мамлекеттик билим берүү стандарттарын, окуу программаларын, окуу китептерин, методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу;

Бишкек шаары. Широкая 1 к. үй №1, Кабинет №211
«Информатика, технология жана көркөм өнөр» кафедрасы
e-mail: ripkiti1@gmail.com
Тел: (0312) 67-84-16