РЕСПУБЛИКАЛЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ЖАНА КАЙРА ДАЯРДОО ИНСТИТУТУНУН ТАРЫХЫ

Кыргыз ССРинин мектептерине окуу - усулдук жардам көрсөтүү, билим берүү мекемелеринин адистеринин, мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу максатында СССР Министрлер Советинин 1945-жылдын 5 - мартындагы № 3755-р токтомунун жана Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Советинин ушул эле жылдын 1 – августундагы № 498-чечиминин негизинде Республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту ачылган.

1945-1971-жылдары институтту Н. Кузьмин, В.Н.  Шнейдман,  К.С. Сулайманов, Б.К. Кадыров,  К. Салахидинов,  Т. О. Өскөнбаевдер жетектеп келишкен.

Республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунун жамааты  мугалимдердин 5-съездинде

Институтта кыргыз элине белгилүү окумуштуулар, илимий кызматкелер, эмгек сиӊирген мугалимдер үзүрлүү эмгектенишкен. Алардын катарында академик А.Э Измайлов, Кыргыз педагогика илим-изилдөө институтунун ага илимий кызматкерлери Б.Рысбекова, И.А. Тимофеев, А.Э.Бердибаев, С. Үсөналиев илимдин доктору И.В.Тухов, Кыргыз мамлекеттик университетинин доценттери Г.С. Зенков, Ф.Г.Коровин, В.С.Скридов, Б.Бектенов, эмгек сиңирген мугалимдер Н.Кидибаев, И.Шүкүралиевдер дарс окуп келишкен. Институтта 1980-жылдан баштап коомдук илимдер кафедрасы иштей баштаган. 1982-жылы “Педагогика жана психология” жана “Мектепке чейинки тарбия жана башталгыч билим берүү” кафедралары ачылган. “Педагогика жана психология” кафедрасын п.и.д Н.Н. Палагина “Мектепке чейинки тарбия жана башталгыч билим берүү” кафедрасын п.и.д. Л.П. Кибардина жетектеген. Аталган кафедраларда Н.И. Бердникова, Л.В. Ахромеева, Н.П. Палагина, п.и.к. Л.В. Усенко ж.б. окутуучулар иштешкен. Институтта мектепте окутулган бардык предметтер боюнча усулдук кабинеттер иштеген. 1983-1984 - жылдары институтта орус тили жана адабияты, экономика жана тарбия иштеринин башкаруу, табигый-математикалык жана информатика, кыргыз тили жана адабияты, мектепке чейинки тарбия жана башталгыч билим берүү кафедралары ачылган. Республикада педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу максатында 1993-жылдын 6-январдагы КР Өкмөтүнүн №5 Токтому менен Кыргыз билим берүү институту түзүлүп, анын курамына Республикалык мугалимдердин билимин жогорулатуу институту кирген. КР Өкмөтүнүн 2003-жылдын 9-июнундагы №339-Токтому менен Кыргыз билим берүү академиясы түзүлүп, анын курамында Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борбору иш жүргүзүп келген. 2003- 2016 –жылдары борборду Н.М.Чжен, А. Чынгышев, С. Иптаров, п.и.к, Б.М. Көсөбаева, п.и.д., профессор Д.Б Бабаевдар жетектеп келишкен. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-мартындагы №133 -токтомунун жана КР Билим берүү жана илим министрлигинин №193/1- буйругун негизинде КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдында Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту түзүлгөн. 2016-жылдын 3-октябрынан баштап Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтун педагогика илимдеринин доктору, профессор Дюшеева Назира Кубанычбековна жетектеп келүүдө.

Түзгөн Шергазиев А.Ж.