Инновациялык жана маалыматтык технологиялар бөлүмү

Бөлүмдүн максаты

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун маалыматтык жана инновациялык технологиялар бѳлүмү 2017-жылдын январь айында түзүлгөн. Бѳлүм институттун маалыматтык жана байланышуу инфраструктурасын түзүү, өнүктүрүү жана колдоо үчүн уюштурулган. Азыркы учурда институт 20 Мб/с ылдамдыктагы өткөргүчтүү тармак аркылуу Интернетке туташкан, ошондой эле институтта Wi-Fi өткөргүчсүз түйүнү да иштейт. Маалыматтык жана инновациялык технологиялар бөлүмү институттун маалыматтык инфраструктурасын калыптандыруу менен бирге аны өнүктүрүүнү, анын түзүмдүк бөлүмдөрүн өз ара байланыштырууну жана аларды дүйнөлүк маалыматтык мейкиндик менен байланыштырууну, окуу процессин маалыматташтыруу үчүн программалык-техникалык каражаттарды ишке киргизүүнү камсыздайт.

Бөлүмдүн милдеттери:

  • окуу процессине компьютердик технологияны кеңири колдонуп уюштуруу жана координациялоо; 
  • мультимедиа-технологиясын колдонуп, инновациялык билим берүү технологияларын жайылтуу;
  • инновациялык жана маалыматтык технологияларды ишке киргизүү менен билим берүү процессинин сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу.


Бөлүмдүн кызматкерлери

  1. Бөлүм башчысы: Бектенова Жибек Бектеновна 
  2. Башкы адис: Темиров Адилет Сарымсакович 
  3. Башкы адис: Садырбаев Максат Садырбекович 
  4. Жетектөөчү адис: Акылбек кызы Адина 
  5. Оператор: Асыпбеков Адисбек Асыпбекович
  6. Инженер-программист: Сатаров Мирбек Солтобекович

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү КР ББИМ алдындагы РПККЖ жана КДИнин ИМТБнын жобосу менен жөнгө салынат

Байланышуу үчүн маалыматтар

Бишкек шаары.  Широкая 1 к. үй №1, кабинет 205
Маалыматтык жана инновациялык технологиялар бөлүмү
e-mail: ripk_oiit@mail.ru
Тел: