Инновациялык-информациялык технологиялар жана басма ишмердиги болуму

Бөлүмдүн максаты

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун маалыматтык жана инновациялык технологиялар бѳлүмү 2017-жылдын январь айында түзүлгөн. Бѳлүм институттун маалыматтык жана байланышуу инфраструктурасын түзүү, өнүктүрүү жана колдоо үчүн уюштурулган. Азыркы учурда институт 20 Мб/с ылдамдыктагы өткөргүчтүү тармак аркылуу Интернетке туташкан, ошондой эле институтта Wi-Fi өткөргүчсүз түйүнү да иштейт. Маалыматтык жана инновациялык технологиялар бөлүмү институттун маалыматтык инфраструктурасын калыптандыруу менен бирге аны өнүктүрүүнү, анын түзүмдүк бөлүмдөрүн өз ара байланыштырууну жана аларды дүйнөлүк маалыматтык мейкиндик менен байланыштырууну, окуу процессин маалыматташтыруу үчүн программалык-техникалык каражаттарды ишке киргизүүнү камсыздайт.

Бөлүмдүн милдеттери:

  • окуу процессине компьютердик технологияны кеңири колдонуп уюштуруу жана координациялоо; 
  • мультимедиа-технологиясын колдонуп, инновациялык билим берүү технологияларын жайылтуу;
  • инновациялык жана маалыматтык технологияларды ишке киргизүү менен билим берүү процессинин сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу.
Бектенова Жибек Бектеновна
Бектенова Жибек Бектеновна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Бөлүм башчысы
Темиров Адилет Сарымсакович
Темиров Адилет Сарымсакович
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Башкы адис
Садырбаев Максат Садырбекович
Садырбаев Максат Садырбекович
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Башкы адис
Акылбек кызы Адина
Акылбек кызы Адина
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Башкы адис
Асыпбеков Адисбек Асыпбекович
Асыпбеков Адисбек Асыпбекович
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Жетектөөчү адис
Сатаров Мирбек Солтобекович
Сатаров Мирбек Солтобекович
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Инженер-программист
Исраилов Рыскелди Кусеинович
Исраилов Рыскелди Кусеинович
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Редактор

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү КР ББИМ алдындагы РПККЖ жана КДИнин ИМТБнын жобосу менен жөнгө салынат

Байланышуу үчүн маалыматтар

Бишкек шаары.  Широкая 1 к. үй №1, кабинет 205
Маалыматтык жана инновациялык технологиялар бөлүмү
e-mail: ripk_oiit@mail.ru
Тел: