Эсеп – кысап бөлүмү

Бөлүмдүн максаты

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун эсепке алуу бөлүмү 2017 - жылдын январь айында түзүлгөн. Эсептик Институттун Жарлыгын, «Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча» ордун, 2017- жылдын 3- ноябрында №624 Өкмөттүн токтому менен бекитилген, «Билим берүү мекемелеринин кызматкерлери эмгек акы тартиби» жөнүндө нускаманы, 2011- жылдын 31- майында №270 Өкмөттүн токтому менен бекитилген, жана башка ченемдик-укуктук актыларын жетекчиликке алат.

Бөлүмдүн милдеттери:

Бөлүмдүн негизги милдети жана максаты Институттун каржы-экономикалык иш-чараларды уюштуруу жана Институттун муктаждыктары үчүн жүктөрдү, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу. Анын милдети каржылык пландоо менен жүзөгө ашырылат, киреше жана чыгаша баа иштеп чыгуу болуп саналат жана Институттун бюджеттин пайдалануу, аны аткаруу жана күнүмдүк контролдоону системалуу талдоо.Бөлүмдүн кызматкерлери

  1. Башкы эсепчи - Маметеминов Белек Маметеминович 
  2. Экономист - Орозалиева Сейдимкан Бөрүмаметовна 

Байланышуу үчүн маалыматтар

Бишкек шаары.  Широкая 1, каб. №319.
Эсепке алуу бөлүмү
e-mail: ripk_buh@mail.ru
Тел: 0312 67 87 91