Жанылыктар

Разработчик дистанционной образовательной программы для учителей по естественно-научным предметам/ родинoведению (2 позиции, повторно)

Зарплата: По результатам собеседования

Город: Бишкек

Занятость: полная занятость

Общие сведения "Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана" (далее MSDSP KG), инициатива Фонда Ага Хана – это Общественный Фонд, зарегистрированный в Кыргызстане с целью улучшения условий жизни и возможностей людей в сельской местности. Для достижения этой цели MSDSP KG совместно с местным населением и органами местного самоуправления реализует ряд многосекторных программ по развитию сельского хозяйства, образования, здравоохранения и продвижения экономических возможностей. Усиление местного сам

Read More

Республикалык конкурсу жөнүндөгү Жобо

Урматтуу мугалим! Сизге, Конкурска жөнөтүлгөн видеосабактардын эксперттик кеңешке жеткиликтүү болуусуна жардам көрсөтүүчү, видеосабактарды « булуттук сактагычтар (облачные хранилища)» (сиз үчүн ыңгайлуу вариантын)жүктөө боюнча НУСКАМА жөнөтүп жатабыз

I. Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын «Санариптик педагогика» деген аталыштагы Республикалык конкурсу жөнүндөгү Жобо орус жана кыргыз тилдеринде

II. Булуттук сактагычтарга видеосабактарды жүктөө боюнча Нускама

Конкурска катышуу үчүн видеосабактарды булуттук сактагычтарга «Яндекс диск» же «Google Диск» же «Mail.Ru Облако» ж

Read More

Санариптик педагогикa

Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын
“Санариптик педагогика” деген аталыштагы Республикалык конкурсу жөнүндө Жобо

 

1.     Жалпы жоболор

Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын “санариптик педагогика” деген аталыштагы Республикалык конкурсу жөнүндөгү Жобо (мындан ары Жобо) конкурсту (мындан ары Конкурс) өткөрүүнүн жана ага педагогдордун катышуу тартиби, шарттарын жөнгө салат [1] .

1.1. Конкурс билим  берүүнүн мазмуну улам өзгөрүп  жа

Read More

Урматтуу мугалимдeр

Урматтуу мугалимдер (угуучулар)! Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту, Сиздердин квалификация жогорулатуу курстарынан отуу аркылуу озунуздордун билиминиздерди жана жондомунуздорду оркундотуу процессин улантып жатканыныздар учун ТЕРЕН ЫРААЗЫЧЫЛЫК БИЛГИЗЕТ. Ошону менен бирге, ОЗГОЧО КЫРДААЛ жана КАРАНТИН боюнча Окмоттун талаптарын аткаруу максатында - СЕРТИФИКАТ УЧУН ТОЛОМДУ корсотулгон ТАЛАПТАР АЛЫНГАНДАН кийин ТОЛОШУНУЗДОРДУ квалификация жогорулатуу программала

Read More

Письмо слушателю РИПК

Уважаемый слушатель курсов повышения квалификации!

В целях успешного прохождения курсов повышения квалификации в форме 100% дистанционного обучения, т.е. без пребывания в РИПКиППР при МОН КР (далее - РИПК), Вам необходимо ознакомиться и выполнить следующий АЛГОРИТМ процессов:

        I.            Вы пройдёте 72-х часовой пяти-модульный онлайн-курс повышения квалификации. Согласно Плану-графику повышения квалификации (см. “Кутбилим” от 20 сентября 2019 года, № 36 (10830), 72-х часовой курс Вы проходите календарно на

Read More

Конференция Aлматы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы РПККЖ жана КД институтунун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Б.Кособаева Абай атындагы Казак Мамлекеттик педагогикалык университетинде 2019 – жылдын 14-15 ноябрында өткөрүлгөн « Жаратылыш таануудан илимий билим берүүдө жаңыртылган билим берүү мазмунун ишке ашыруунун теориясы жана практикасы» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясына катышып, пленардык заседаниеде «Кыргыз Республикасынын мектептеринде химия курсунун жаңыртылган мазмунун ишке ашыруу» темасында или

Read More

Прeдметный стандарт

2019 – жылдын 29 – октябрында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы РПККЖ жана КД институтунун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Б.Кособаева Мектепте химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы боюнча практикалык ачык сабак өткөрдү.

Практикалык ачык сабактын темасы: Предметтик стандарт. Компетенттүүлүк мамиленин негизинде окутууну пландаштыруу. Тема боюнча төмөнкү суроолор каралды:

  1. Предметтик стандарт. Предметтик стандарттын структурасы жана мазмуну.
  2. Билим берүү парадигмасынан компетенттүүлүк парад

Read More

Aймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы

КР Президенти тарабынан Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган 2019 -жылдын вектору билим берүү системасында педагогикалык кызматкерлердин потенциалын өнүктүрүүгө жана жакшыртууга багытталган. Анын башкы максаты билим берүүнүн, анын ичинде мектептик билим берүүнүн дагы, сапатын жакшыртуу болуп саналат.

Read More

Oб обучении IT-спец.в РИПКиППР

“Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы” - деп жарыялагандыгына байланыштуу, баардык тармакта негизги иш багытына ылайык анын ичинде билим берүү чөйрөсүндө КР ББжИМ алдындагы РПККЖ жана КД институтунда 15-майдан тартып 23-майга чейин системдик-администраторлого жана IT-адистери үчүн семинар-тренинг өткөрүлдү.Семинарга РПККЖ жана КД институтунун маалыматтык жана инновациялык технологиялар бөлүмүнүн кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын түндүк жана түштүк аймактарынын системдик

Read More

Oбъявление кoнкурсa

Центр инновационных технологий по повышению квалификации преподавателей языков Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования и науки Кыргызской республики объявляет конкурсный отбор  кандидатов для обучения в тренинговой программе по  подготовке тренеров многоязычного образования  (коммуникативной методике  преподавания языков, интегрированному обучению предмету и языку) среди  филологов и предметников.  К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные лица (граждане Кыргызской Республики), имеющие опыт тренингов

Read More