Жанылыктар

Компьютердик симуляторду киргизүү

Компьютердик симуляторду киргизүү

Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү тутумунун билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин башкаруу көндүмдөрүн жогорулатуу максатында компьютердик симуляторду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 17-февралындагы буйругунун негизинде Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту Москвадагы "СКОЛКОВО" Башкаруу мектеби менен биргеликте 2021-жылдын 17-18-мартында, 16-17-апрелинде жана 17-18-май айларында компьютердик симуляторду колдонуп сыноо тренингдерин өткөрдү. Сыноо тренингдерин өткөрүүгө атайын окуудан өткөн тренерлер тартылды. Компьютердик симулятор – бул жүздөгөн иш-аракеттердин параметрлерин жана жок эле дегенде 200дөн ашык чечимди өзүнө камтыган симуляция (окшоштуруп аткаруу, жасоо) тутуму. Компьютердик симулятордун жардамы менен уюмду башкаруу үлгүсү көрсөтүлүп, ал программалык камсыздоо аркылуу ишке ашат. Тренингдин жүрүшүндө анын катышуучулары тренажердун жардамы менен билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин “кызматын ээлешти”. Алар топтордо иштеп, төмөнкү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алууну практикалашты: уюмдун ички жана тышкы чөйрөсүн түзүү; билим берүү программаларын, персоналын, материалдык-техникалык базасын, студенттер жана алардын ата-энелери менен өз ара аракеттенүү саясатын иштеп чыгуу; кошумча каржылоону тартуу;

kut2.jpg

жумуш берүүчүлөр менен иштөө жана талданган маалыматтын негизинде талдоо жүргүзүү.

Тренажердун милдети катышуучулардын (“жетекчилердин”) кризистик кырдаалдарда чечим кабыл алуу жөндөмдөрүн калыптандыруу жана өнүктүрүү, ошондой эле алардын уюмдарынын каржылык жана экономикалык туруктуулугун жогорулатуу көйгөйүн чечүү болду. Жалпысынан тренингге мектеп директорлору жана окуу иштери боюнча мектептин директорунун орун басарлары катышып, кызыгуу менен иштешип, сыноо тренингдерине алар жогору баа беришти. Катышуучулардын дээрлик баардыгы бирдей пикир менен болүшүштү “Компьютердик симуляторду колдонуп окутуу пайдалуу болду. Анткени, биринчиден, башкаруу жаатындагы көптөгөн көйгөй маселелерди чогуу талкуулап, тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгү болду. Экинчиден, окуу оюн формасында, абдан кызыктуу өттү... Компьютердик симулятордун негизинде окутуу, оюн форматында, заманбап билим берүү мекемелеринин түзүмү жөнүндө ар тараптуу түшүнүк алууга, мыкты эл аралык тажрыйбаны үйрөнүүгө жана аларды башкаруунун тутумдук мамилелерин түшүнүүгө мүмкүндүк берди. Бектенова Жибек Бектеновна

Posted on Sep 17, 2021