АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБАЛЫК БӨЛҮМҮ

Бөлүмдүн максаты

Институттун уюштуруучулук жана материалдык-техникалык иштерин камсыздоо, эксплуатация, имараттын капиталдык жана учурдагы жүрүп жаткан курулуш иштерин уюштуруу, негизги каражаттардын техникалык абалын жана материалдык камсыздоолорун көзөмөлгө алуу, институттун ишин жүзөгө ашыруу үчүн материалдык каражаттарын сатып алуу, институттун ичиндеги санитардык нормалардын сакталышын көзөмөлдөө, институттагы өрт коопсуздугунун сакталышын көзөмөлдөө.


Бөлүмдүн милдеттери:


 1. Жетекчиликтин ишмердүүлүгүн жакшыртууда бөлүмгө тиешелуу уюштуруучулук-техникалык иш аракеттерин камсыздоо;
 2. Институттун структуралык бөлүмдөрүн материалдык-техникалык каражаттар менен камсыз кылуу;
 3. Эксплуатация, имараттын капиталдык жана учурдагы жүрүп жаткан курулуш иштерин уюштуруу жана аткарылган иштерди көзөмөлдөө;
 4. Институттун структуралык бөлүмдөрүндөгү материалдык-техникалык каражаттардын жана негизги каражаттардын абалын жана сакталышын көзөмөлгө алуу иштерин уюштуруу;
 5. Санитардык нормалар жана эрежелердин негизинде институтка тиешелүү аймакты чарбалык тейлөө иштери менен камсыздоо;
 6. Коопсуздук техникалары жана эмгекти коргоонун нормалары жана эрежелеринин негизинде жумуш шарттарын камсыздоо;
 7. Институттагы өрт коопсуздугунун сакталышын көзөмөлдөө;

Бөлүмдүн кызматкерлери

 1. Комендант – Сыдыков Төлөгөн Байбосунович
 2. Вахтер – Жумакунов Малик
 3. Вахтер – Ниязалиева Калиман Сыдыгалиевна
 4. Вахтер – Бобоев Юсубжон Абдурасулович
 5. Дворник – Алиев Эмилбек Акимович
 6. Уборщица – Акматова Бактыгүл
 7. Уборщица – Монолбаева Анаркуль
 8. Уборщица – Аусбекова Жылдыз Танырбергеновна

Байланышуу үчүн маалыматтар

Бишкек шаары.  Широкая 1 к. үй №1, кабинет 326
Административдик-чарбалык бөлүмү
e-mail: ripk_axr@mail.ru
Тел: +996 778 778 928