Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы 

Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярд институтунун

2018-2019-окуу жылына педагогикалык кызматкерлердин  квалификациясын жогорулатуунун

ПЛАН-ГРАФИГИ


Квалификацияны жогорулатуунун багыттары
                                   
1. Сентябрь 17.09.2018 - 28.09.2018
 
 
 
 
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
2
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
4
География (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
5
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
6
Информатика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
7
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
8
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
9
Математика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
13
10
"Наристе" программасы (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
11
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Психологдор (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
13
Социалдык педагог (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Тарых (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Химия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
"Возможности использования интерактивной доски в образовательных организациях дошкольного и школьного образования" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
"Насаатчылык билим берүү мекемелеринде" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
17
17
17
17
17
17
17
17
17
68
5
5
5
5
5
5
251
   2. Октябрь 01.10.2018 - 12.10.2018
 
 
 
1
Бала бакча тарбиячылары жана тематикалык курстар (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
2
1
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Биология (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13

 

6
География (к)
1
2
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Информатика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Китепкана таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
10
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Мектеп директору (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Мектептен сырткары билим берүү кызматкерлери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Орус тили жана адабияты  (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
Тарых (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
17
"Компьютердик сабаттуулук 
(баштоочулар учун)" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
18
"Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим беруу технологиялары" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
19
19
18
18
18
18
18
18
16
72
6
6
6
6
6
6
270
3. Октябрь 15.10.2018 - 26.10.2018
1
Аскерге чейинки даярдык (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
2
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
2
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
2
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Директордун тарбия боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Информатика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Көркөм өнөр, технология (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
7
Кыргыз тили жана адабияты (к)
2
1
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Манас таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
10
Математика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
Музыка (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Орус тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Социалдык педагог (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
Химия (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
"Эне мектеби" программасы (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
"Интерактивдүү досканы мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелеринде колдонуу"  (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
18
19
17
17
17
17
17
17
14
68
8
8
8
8
8
8
269
4. Октябрь-Ноябрь    29.10.2018 - 09.11.2018
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
2
1
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13

 

4
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
2
1
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
5
География (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Информатика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Музыка (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
11
Орус тили жана адабияты (к)
2
1
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Орус тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
13
Психологдор (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Райондук усулдук кабинеттин кызматкерлери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
Табият таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
16
Химия (к)
1
2
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
17
"Насаатчылык билим берүү мекемелеринде" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
18
"Компьютердик сабаттуулук 
(баштоочулар учун)" (к)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
2
2
2
3
13
 
Бардыгы
20
18
17
17
17
17
17
17
13
68
8
8
8
8
8
9
270
5. Ноябрь 12.11.2018 - 23.11.2018
1
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
14
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
14
4
Биология (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
География (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Дене тарбия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
7
Директордун тарбия боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Информатика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
Манас таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
Математика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Мектептен сырткары билим берүү кызматкерлери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Тарых (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
Физика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
17
"Эне мектеби" программасы (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
18
"Азыркы мектептин шартында инклюзивдик билим беруу" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
19
"Инклюзивное образование в условиях современной школы" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19

 

20
"Компьютерная  грамотность (для начинающих)"  (о) 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
 
Бардыгы
20
20
22
20
20
20
20
20
20
80
6
6
6
6
6
6
298
6. Ноябрь-декабрь. 26.11.2018 - 07.12.2018
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Аскерге чейинки даярдык (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
3
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Биология (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Информатика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Көркөм өнөр, технология (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
11
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
2
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
2
1
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Мектептен сырткары билим берүү кызматкерлери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Психологдор (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
16
Табият таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
Тарых (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
18
Химия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
19
"Компьютерная  грамотность (для начинающих)" (о) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
2
2
2
2
13
 
Бардыгы
18
20
18
18
18
18
18
18
16
72
8
7
7
7
7
7
277
7. Декабрь 10.12.2018 - 21.12.2018
1
Аскерге чейинки даярдык (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
2
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Информатика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Көркөм өнөр, технология (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
9
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
2
1
1
1
1
1
0
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
Манас таануу (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
Мектеп директору (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
14
Райондук усулдук кабинеттин кызматкерлери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
Табият таануу (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19

 

16
Француз тили
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
17
Химия (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
18
"Кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда жаңы технологияларды колдонуу менен окуучулардын коммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптандыруу методдору"
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
19
"Современные образовательные технологии в обучении и оценивании" 
(о)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
19
19
20
 
19
19
19
19
19
18
76
7
7
7
7
7
7
289
 
8. Январь 07.01. 2019 - 18.01.2019
1
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
География (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Директордун тарбия боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Информатика (о)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Класс жетекчилер (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
8
Кыргыз  тили  жана адабияты бирикме жетекчилери (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
10
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
Математика (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Немец тили
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
14
Орус тили жана адабияты (о)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Психологдор (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
16
Табият таануу (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
Химия (о)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
18
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
19
"Компьютерная  грамотность (для начинающих)" (о) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
2
2
2
2
13
 
Бардыгы
18
18
18
 
18
18
18
18
18
18
72
7
8
7
7
7
7
277
 
9. Январь-февраль 21.01.2019 - 01.02.2019
1
Англис тили
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Дене тарбия (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
6
Интернат тарбиячылары (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
7
Информатика (к)
1
1
1
 
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13

 

8
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Мектептен сырткары билим берүү кызматкерлери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
10
Музыка (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
11
"Наристе" программасы (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
"Компетентностный подход в образовании: сущность, содержание и реализация" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Табият таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
Физика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
Химия (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
17
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
18
"Компьютерная  грамотность (для начинающих)" (о) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
3
2
2
2
13
 
Бардыгы
17
17
17
17
17
17
17
17
17
68
10
10
11
10
10
10
282
10. Февраль 04.02.2019 - 15.02.2019
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Информатика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Көркөм онөр, технология (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
8
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Манас таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Райондук усулдук кабинеттин кызматкерлери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
13
Социалдык педагог (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Тарых (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Химия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
"Азыркы мектептин шартында инклюзивдик билим беруу" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
"Окутуунун сапатын башкаруунун методдору жана стратегиялары" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
18
"Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим беруу технологиялары" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
18
18
18
18
18
18
18
18
18
72
6
6
6
6
6
6
270
11. Февраль-март. 18.02.2019 - 01.03.2019
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13

 

2
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
География (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Информатика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Китепкана таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
9
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
"Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим беруу технологиялары" (к) 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
Мектеп директору (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Мектептен сырткары билим берүү кызматкерлери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Орус тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
Психологдор (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
Физика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
18
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
19
"Компьютердик сабаттуулук 
(баштоочулар учун)" (к)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
2
3
2
2
13
 
Бардыгы
18
18
18
18
18
18
18
18
18
72
7
7
7
8
7
7
277
12. Март 04.03.2019 - 15.03.2019
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Биология (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Интернат тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
7
Информатика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Кесиптик-техникалык окуу жайларынын мугалимдери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
9
Китепкана таануу (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
10
Класс жеткечилер (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
11
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Математика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
14
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Психологдор (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
16
Тарых (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19

 

18
"Компетентностный подход в образовании: сущность, содержание и реализация"(о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
18
18
18
18
18
18
18
18
18
72
8
8
8
8
8
8
282
13. Март  18.03.2019 - 29.03.2019
1
Адеп сабагы (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Дене тарбия (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
6
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Информатика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Математика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
"Наристе" программасы (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
"Наристе" программасы (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
13
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
14
Психологдор (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
Социалдык педагог (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
16
Табият таануу (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
Химия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
18
"Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим беруу технологиялары" (к) 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
19
"Компетентностный подход в образовании: сущность, содержание и реализация" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
20
"Компьютерная  грамотность (для начинающих)" (о) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
2
3
2
2
13
 
Бардыгы
19
19
19
19
19
19
19
19
19
76
10
10
10
11
10
10
308
14. Апрель  01.04.2019 -  12.04.2019
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Биология (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Директордун окуу боюнча орун басарлары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Интегрлешкен курс "Адам жана коом" 
(к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
6
Информатика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Кесиптик техникалык окуу жайларынын мугалимдери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
8
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Математика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13

 

11
Мектептен сырткары билим берүү кызматкерлери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
"Наристе" программасы (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
13
"Наристе" программасы (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Орус тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
Психологдор (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
Табият таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
18
"Компьютердик сабаттуулук 
(баштоочулар учун)" (к)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
2
2
3
2
13
 
Бардыгы
17
17
17
17
17
17
17
17
17
68
9
9
9
9
10
9
276
15. Апрель 15.04.2019 - 26.04.2019
1
Аскерге чейинки даярдык (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
2
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Биология (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
География (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Директордун тарбия боюнча орун басарлары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Интегрлешкен курс "Адам жана коом" 
(о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
9
Информатика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Кыргыз  тили  жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Математика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
14
Музыка (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
Обл. институт, усулдук борборлордун адиси (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
16
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
17
Орус тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
18
Химия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
19
"Компетентностный подход в образовании: сущность, содержание и реализация" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
19
19
19
19
19
19
19
19
19
76
5
5
5
5
5
5
277
16. Май  06.05.2019 - 17.05.2019
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Биология (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
5
Дене тарбия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
6
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Китепкана таануу (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13

 

8
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
"Наристе" программасы (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Орус тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
14
Физика (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
15
Химия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
17
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
17
17
17
17
17
17
17
17
17
68
5
5
5
5
5
5
251
17. Май  20.05.2019 - 31.05.2019
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Дене тарбия (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
4
Директордун окуу боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Информатика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Көркөм өнөр, технология (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
7
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Музыка (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
10
"Наристе" программасы (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
11
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
12
Орус тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Психологдор (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
14
Табият таануу (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
Физика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
16
Химия (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
 
Бардыгы
16
16
16
16
16
16
16
16
16
64
5
5
5
5
5
5
238
 18. Июнь 03.06.2019 - 14.06.2019
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
3
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Башталгыч мектептин мугалимдери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Биология (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
География (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Директордун тарбия боюнча орун басарлары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
8
Китепкана таануу (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Кыргыз тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
11
"Наристе" программасы (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Химия (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
14
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
 
Бардыгы
15
15
15
15
15
15
15
15
15
60
3
3
3
3
3
3
213
 
 
19. Июнь. 17.06.2019 - 28.06.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Англис тили
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
2
Аскерге чейинки даярдык (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
3
Бала бакча тарбиячылары (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
4
Бала бакча тарбиячылары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
5
Башталгыч мектептин мугалимдери (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
6
Директордун тарбия боюнча орун басарлары (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
7
Көркөм өнөр, технология (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
8
Кыргыз тили жана адабияты (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
9
Математика (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
10
Мектептен сырткары билим берүү кызматкерлери (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
11
"Наристе" программасы (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
12
Орус тили жана адабияты (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
13
13
Химия (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
14
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (к)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
15
"Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" (о)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
16
"Компьютердик сабаттуулук 
(баштоочулар учун)" (к)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
2
2
2
3
13
17
"Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим беруу технологиялары" (к) 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
19
Бардыгы
16
16
16
16
16
16
16
16
16
64
10
10
10
10
10
11
269
ЖАЛПЫ БАРДЫГЫ: 
339
340
337
334
334
334
334
334
322
1336
133
133
133
134
133
134
5144
 Информатика, технология ж/а искусство кафедрасы
4
 Мектепке чейинки  жана башталгыч мектептик билим берүү кафедрасы
4
 Филологиялык билим берүү кафедрасы    
4
Табигый-илимий ж/а математикалык билим берүү  кафедрасы
4
Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү  кафедрасы
4

Кафедралар боюнча он-лайн курстардын саны:

Бардыгы
20

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы 

 

Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун алдындагы 

Тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу инновациялык технологиялар борборунун

2018-2019 окуу жылына

ПЛАН-ГРАФИГИ


Квалификация жогорулатуу курстарынын тематикалары
 
1
"Бала-бакчада мамлекеттик, расмий тилдерин окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери"
52
2
"Кыргыз тили А1-В1 денгээли орус тилдүү мугалимдер үчүн"
52
3
"Кѳп тилдүү программаларындагы мектепке чейинки курактагы балдар менен иш жүргүзүүнун  негиздери"
52
4
"Мамлекеттик, расмий  тилдеринин интенсивдүү  курсу (сынактарга даярдоо үчүн)"
169
5
"Мамлекеттик, расмий тилдерин окутуудагы коммуникативдик  методиканын негиздери"
130
6
"Предмет менен тилди интеграциялап окутуудагы методиканын негиздери"
52
7
"Расмий тилдин интенсивдүү курсу  (сынактарга даярдоо)"
169
8
"Чет тилдерин окутуудагы коммуникативдик  методиканын негиздери"
78
9
"Эне тилин окутуудагы методиканын негиздери"
39
 
Жалпы:
793