Билим берүүнүн менеджменти кафедрасы


Таласбаева Анигүл Жанузаковна

Телефону: 

E-mail: anigul.t@gmail.com

Кызматы: Кафедра башчысы

Илимий даражасы: Ага окутуучу

Илимий наамы: 

Кафедранын тарыхы 1992-жылдан башталат. “Мектепти башкаруу” кафедрасы деп ачылып, 2005-жылы “Билим берүүнүн менеджменти” кафедрасы деп өзгөртүлгөн. 2014-жылы “Менеджмент, технология жана искусство” деп аталган. 2017-жылы кафедра жабылган. 2021-жылы ноябрь айында кайрадан “Билим берүүнүн менеджменти” кафедрасы деп ачылган. Кафедранын башчысы болуп А.Ж. Таласбаева дайындалган.

Сагынбаева Назира Орозалыевна
Сагынбаева Назира Орозалыевна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Джумакунов Турусбек Абдыкаевич
Джумакунов Турусбек Абдыкаевич
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Сатаев Алмаз Бейшеналиевич
Сатаев Алмаз Бейшеналиевич
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Акматов Дамирбек Абыласанович
Акматов Дамирбек Абыласанович
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич
Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Сатиндиева Айнура Тойгонбаевна
Сатиндиева Айнура Тойгонбаевна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Ага лаборант
 1. Мектеп директорлору үчүн “Окутуунун сапатын башкаруу”
 2. “Мектепте тарбия ишин башкарууда уюштуруу иштерин жүргүзүү”
 3. Мектеп насаатчылары үчүн “Насаатчылык билим берүү мекемелеринде”
 4. “Билим берүүнүн сапатын жогорулатууну башкаруу ишин жүргүзүү”
 5. “Аскерге чейинки даярдык” сабагын өтүүнүн теориясы жана методикасы
 6. “Дене тарбия сабагын өтүүнүн теориясы жана методикасы”
 7. “Көркөм өнөр жана технология” предметтерин окутуунун теориясы жана методикасы
 8. “Ата-энелер менен балдардын эффективдүү коммуникациясы
 9. “Билим берүүнүн сапатын жогорулатууну уюштуруу”
 10. “Мектепте тарбия иштерин башкарууда усулдук иштерин жүргүзүү”
 11. “Райондук билим берүү бөлүмдөрүндө окуу усулдук иштерин уюштуруу формасы”
 12. “Областтык институттун жана усулдук борборлордун адистерин окутуунун теориясы жана методикасы”
 13. “Мектеп – интернаттын шартында өз алдынча даярданууга жана класстан тышкаркы иш чараларды өткөрүүдө заманбап педагогикалык технологияларды пайдалануу”
 14. “Мектепте тарбия ишин башкарууда класс жетекчинин усулдук ишти жүргүзүүсү”

Бишкек шаары. Широкая 1 к. үй №1, Кабинет №311
Билим берүүнүн менеджменти кафедрасы
e-mail:
Тел: