News

Педагогика, психология жана социалдык –гуманитардык билим берүү кафедрасына кафедра башчысы кызмат орунун ээлөөгө кoнкурс жарыялайт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН АЛДЫНДАГЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ЖАНА КАЙРА ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ


Педагогика, психология жана социалдык –гуманитардык билим берүү кафедрасына кафедра башчысы кызмат орунун ээлөөгө конкурс жарыялайт:


Кафедра башчысы -1 бирдик


Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу зарыл:

  1. Директордун атына арыз (Форма 1).

  2. Кадрларды каттоо боюнча өздүк баракча, толтурулган жана сүрөтү чапталган (Форма 2).

  3. Резюме (Форма 3).

  4. Мурда иштеген жеринен мүн

Read More

Разработчик дистанционной образовательной программы для учителей по естественно-научным предметам/ родинoведению (2 позиции, повторно)

Зарплата: По результатам собеседования

Город: Бишкек

Занятость: полная занятость

Общие сведения "Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана" (далее MSDSP KG), инициатива Фонда Ага Хана – это Общественный Фонд, зарегистрированный в Кыргызстане с целью улучшения условий жизни и возможностей людей в сельской местности. Для достижения этой цели MSDSP KG совместно с местным населением и органами местного самоуправления реализует ряд многосекторных программ по развитию сельского хозяйства, образования, здравоохранения и продвижения экономических возможностей. Усиление местного сам

Read More

Республикалык конкурсу жөнүндөгү Жобо

Урматтуу мугалим! Сизге, Конкурска жөнөтүлгөн видеосабактардын эксперттик кеңешке жеткиликтүү болуусуна жардам көрсөтүүчү, видеосабактарды « булуттук сактагычтар (облачные хранилища)» (сиз үчүн ыңгайлуу вариантын)жүктөө боюнча НУСКАМА жөнөтүп жатабыз

I. Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын «Санариптик педагогика» деген аталыштагы Республикалык конкурсу жөнүндөгү Жобо орус жана кыргыз тилдеринде

II. Булуттук сактагычтарга видеосабактарды жүктөө боюнча Нускама

Конкурска катышуу үчүн видеосабактарды булуттук сактагычтарга «Яндекс диск» же «Google Диск» же «Mail.Ru Облако» ж

Read More

Санариптик педагогикa

Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын
“Санариптик педагогика” деген аталыштагы Республикалык конкурсу жөнүндө Жобо

 

1.     Жалпы жоболор

Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын “санариптик педагогика” деген аталыштагы Республикалык конкурсу жөнүндөгү Жобо (мындан ары Жобо) конкурсту (мындан ары Конкурс) өткөрүүнүн жана ага педагогдордун катышуу тартиби, шарттарын жөнгө салат [1] .

1.1. Конкурс билим  берүүнүн мазмуну улам өзгөрүп  жа

Read More

Урматтуу мугалимдeр

Урматтуу мугалимдер (угуучулар)! Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту, Сиздердин квалификация жогорулатуу курстарынан отуу аркылуу озунуздордун билиминиздерди жана жондомунуздорду оркундотуу процессин улантып жатканыныздар учун ТЕРЕН ЫРААЗЫЧЫЛЫК БИЛГИЗЕТ. Ошону менен бирге, ОЗГОЧО КЫРДААЛ жана КАРАНТИН боюнча Окмоттун талаптарын аткаруу максатында - СЕРТИФИКАТ УЧУН ТОЛОМДУ корсотулгон ТАЛАПТАР АЛЫНГАНДАН кийин ТОЛОШУНУЗДОРДУ квалификация жогорулатуу программала

Read More

Письмо слушателю РИПК

                                     Уважаемые преподаватели!!!

  Перед вами большая ответственность  пройти 5 онлайн курсов повышение квалификации. В этой связи, РИПКиППР представляет вашему вниманию данное информационное письмо-ориентацию, инструкциям которого вам важно следовать.

Прежде чем Вы, начнете онлайн курс, Вам необходимо:

1.         Имеете ли  Вы электронную почту @gmail.com

Если «Да», то вам важно знать свой логин и пароль.

Если «Нет», то Вы должны создать новую электронную почту @gmail.com.

Шаги по созданию почты @gmail.com:

   -открыть любой из ...

Read More

Конференция Aлматы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы РПККЖ жана КД институтунун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Б.Кособаева Абай атындагы Казак Мамлекеттик педагогикалык университетинде 2019 – жылдын 14-15 ноябрында өткөрүлгөн « Жаратылыш таануудан илимий билим берүүдө жаңыртылган билим берүү мазмунун ишке ашыруунун теориясы жана практикасы» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясына катышып, пленардык заседаниеде «Кыргыз Республикасынын мектептеринде химия курсунун жаңыртылган мазмунун ишке ашыруу» темасында или

Read More

Прeдметный стандарт

2019 – жылдын 29 – октябрында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы РПККЖ жана КД институтунун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Б.Кособаева Мектепте химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы боюнча практикалык ачык сабак өткөрдү.

Практикалык ачык сабактын темасы: Предметтик стандарт. Компетенттүүлүк мамиленин негизинде окутууну пландаштыруу. Тема боюнча төмөнкү суроолор каралды:

  1. Предметтик стандарт. Предметтик стандарттын структурасы жана мазмуну.
  2. Билим берүү парадигмасынан компетенттүүлүк парад

Read More

Aймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы

КР Президенти тарабынан Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган 2019 -жылдын вектору билим берүү системасында педагогикалык кызматкерлердин потенциалын өнүктүрүүгө жана жакшыртууга багытталган. Анын башкы максаты билим берүүнүн, анын ичинде мектептик билим берүүнүн дагы, сапатын жакшыртуу болуп саналат.

Read More

Oб обучении IT-спец.в РИПКиППР

“Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы” - деп жарыялагандыгына байланыштуу, баардык тармакта негизги иш багытына ылайык анын ичинде билим берүү чөйрөсүндө КР ББжИМ алдындагы РПККЖ жана КД институтунда 15-майдан тартып 23-майга чейин системдик-администраторлого жана IT-адистери үчүн семинар-тренинг өткөрүлдү.Семинарга РПККЖ жана КД институтунун маалыматтык жана инновациялык технологиялар бөлүмүнүн кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын түндүк жана түштүк аймактарынын системдик

Read More