News

Конференция Aлматы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы РПККЖ жана КД институтунун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Б.Кособаева Абай атындагы Казак Мамлекеттик педагогикалык университетинде 2019 – жылдын 14-15 ноябрында өткөрүлгөн « Жаратылыш таануудан илимий билим берүүдө жаңыртылган билим берүү мазмунун ишке ашыруунун теориясы жана практикасы» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясына катышып, пленардык заседаниеде «Кыргыз Республикасынын мектептеринде химия курсунун жаңыртылган мазмунун ишке ашыруу» темасында или

Read More

Прeдметный стандарт

2019 – жылдын 29 – октябрында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы РПККЖ жана КД институтунун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Б.Кособаева Мектепте химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы боюнча практикалык ачык сабак өткөрдү.

Практикалык ачык сабактын темасы: Предметтик стандарт. Компетенттүүлүк мамиленин негизинде окутууну пландаштыруу. Тема боюнча төмөнкү суроолор каралды:

  1. Предметтик стандарт. Предметтик стандарттын структурасы жана мазмуну.
  2. Билим берүү парадигмасынан компетенттүүлүк парад

Read More

Aймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы

КР Президенти тарабынан Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган 2019 -жылдын вектору билим берүү системасында педагогикалык кызматкерлердин потенциалын өнүктүрүүгө жана жакшыртууга багытталган. Анын башкы максаты билим берүүнүн, анын ичинде мектептик билим берүүнүн дагы, сапатын жакшыртуу болуп саналат.

Read More

Oб обучении IT-спец.в РИПКиППР

“Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы” - деп жарыялагандыгына байланыштуу, баардык тармакта негизги иш багытына ылайык анын ичинде билим берүү чөйрөсүндө КР ББжИМ алдындагы РПККЖ жана КД институтунда 15-майдан тартып 23-майга чейин системдик-администраторлого жана IT-адистери үчүн семинар-тренинг өткөрүлдү.Семинарга РПККЖ жана КД институтунун маалыматтык жана инновациялык технологиялар бөлүмүнүн кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын түндүк жана түштүк аймактарынын системдик

Read More

Oбъявление кoнкурсa

Центр инновационных технологий по повышению квалификации преподавателей языков Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования и науки Кыргызской республики объявляет конкурсный отбор  кандидатов для обучения в тренинговой программе по  подготовке тренеров многоязычного образования  (коммуникативной методике  преподавания языков, интегрированному обучению предмету и языку) среди  филологов и предметников.  К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные лица (граждане Кыргызской Республики), имеющие опыт тренингов

Read More

Стажировкa

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун практикалык багыттуулугу жакшыртылууда

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту өз алдынча иштөөсүн 2017 – жылдын январь айынан баштаган. Институтта өткөрүлүүчү курстардын окуу – тематикалык пландарынын мазмунун жаңы форматка салууда, курска келген угуучулардын практикалык иш аракеттерине көбүрөөк басым жасалууда. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасына караштуу хим

Read More

Юбилей Чингиза Айтмaтовa в библиотеке РИПК и ППР

12 декабря было проведено мероприятие в библиотеке РИПК и ППР, посвященное 90-летию Ч. Айтматова — выдающегося писателя, философа современности, прославившего наш Кыргызстан.

В библиотеке были выставлены книги писателя, цитаты из произведений. На мероприятии присутствовали сотрудники, преподаватели Института, слушатели и гости.

Вступительную речь произнес заместитель директора по учебно-методической и научной работе Шергазиев А.Ж. Он коротко остановился на творчестве великого писателя Ч. Айтматова. Сотрудница библиотеки Немолякина М.Д. рассказала нашим слушателям интересную информацию о том, ...

Read More

2018-жылдын 5-октябрынан пресс-релиз

КРнын Билим берүү жана илим министрлиги: Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуудагы инновациялык технологиялардын жаңы борбору мугалимдер үчүн эшигин ачты. Иш-чарага КРнын Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев, окутуучулар ж.б. катышты. Аталган борбордо кыргыз, орус жана чет тил мугалимдери өз квалификациясын жогорулата алышат. Педагогдорду окутуу CLIL (Contentand Language Integrated Learning – предмет менен тилди интеграциялап окутуу, дүйнөнүн 20 мамлекетинде ийгиликтүү колдонулат) технологиясын колдонгон жаңы методикаларга негизделет.

Read More

Отчет по Сети РДРВ

Создание Межвузовской Сети по продвижению целей развития детей от рождения до 7 лет 12-13.04.2018г. по инициативе Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ и МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» состоялась рабочая встреча представителей ВУЗов и СПУЗов, выпускающих специалистов дошкольного образования с целью организации Межвузовской Сети по продвижению целей развития детей от рождения до 7 лет. На встрече были выработаны цели, задачи, план работы Сети на ближайшее время. Обсуждались нормативно-правовые и организационные вопросы. От РИПКиППР при МОН КР в данной встрече приняла участие Масликова Н.А.

Read More

Стажировка слушателей дошкольного и начального образования

На курсах ПК педагогов ДОО и учителей начальной школы, которые прошли с 30.10.2017 по 10.11.2017г практические занятия проводились зав. кафедрой Дошкольного и начального школьного образования (ДНШО) Усенко Л.В. на высоком эмоциональном подъеме с активным участием педагогов базовых образовательных организаций: ДОО № 12, 47, 175, 186; начальной школы «Ак-Бала», «Алтын Башат» и слушателей РИПКиППР при МОН КР г.Бишкек.

Read More