News

Жѳнѳкѳй мектептин окуучулары эл аралык олимпиадaнын жеңүүчүлѳрү.

Жѳнѳкѳй мектептин окуучулары эл аралык олимпиадaнын жеңүүчүлѳрү.

БИЛИМТЕК - эл аралык Америкалык Copernicus жана Сингапур SASMO, SIMOC, STEAM Ahead жана AMO сыяктуу олимпиадалардын Кыргызстандагы расмий уюштуруучусу жана өкүлү. Андан сырткары Билимтек жыл сайын мектеп окуучуларына STEAM тармагында конкурс жана олимпиадаларды уюштуруп келет.

Бул олимпиадага Исыкжанова Аида Акматбековна- №3 Лебединовака жалпы билим берүүчү орто мектебинин башталгыч орус класстарынын мугалими «БИЛИМТЕК» инстаграм аркылуу жарыяланган жарнамадан билип, ѳз классынын мыкты деген 5 окуучусуна катышууга заявка алып жиберген. Октябрь айынан бери ал окуучулар менен даярдыкты жүргүзүп, март айында каттодон ѳтүшкѳн. Олимпиада офлайн форматында ѳткѳрүлгѳн. Олимпиадада берилген тапшырмалар 15 тест түрүндѳ жана 10 тапшырмалар эркин сандык жооптор аркылуу болгон. Жалпы 25 суроодон турган. Бул тапшырмаларды аткарууга 90 минута убакыт берилген.

Жыйынтык жаман болгон жок. Олимпиаданын жыйынтыгы менен №3 Лебединовака жалпы билим берүүчү орто мектебинин 1- 4-классынын 5 окуучусу жакшы жыйынтыктарга ээ болушту. 4-класстын 2 окуучу Талканбаева Саадат жана Турсуналиева Айдай бронза медалына жана дипломго ээ болсо, 4-класстын 1 окуучусу Талипов Исхак эл аралык деңгээлдеги сертификатка, 4- класстын окуучусу Машалова Раяна сертификатка жана 1- класстын окуучусу Сталбеков Байыр сертификаттарга ээ болушту.

Институттун директору Токтомаметов Алмазбек Даткабекович Исыкжанова Аида Акматбековнаны “Педагогикалык чыгармачылык деңгээлин арттырууда жана окуучуларын эл аралык одимпиададагы жетишкен ийгиликтери үчүн” ардак грамота менен сыйлады.

IMG_7118.jpg

Posted on Jun 14, 2022