News

Заманбап мектеп модели жана гумандуу, улуттук, демокрaтиялык баалуулуктар

Заманбап мектеп модели жана гумандуу, улуттук, демокрaтиялык баалуулуктар

Билим берүүнун менеджменти кафедрасынын ага окутуучусу Джумакунов Турусбек Абдыкаевич Кыргыз Республикасынын Эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайдилкановдун педагогикалык ишмердигине арналган «Заманбап мектеп модели жана гумандуу, улуттук, демократиялык баалуулуктар» аттуу илимий-практикалык конференция конференцияга катышты.

Posted on Dec 24, 2021