News

PISA – 2025 изилдөөсүнө даярдык көрүү боюнча семинaр-тренинг өттү

PISA – 2025 изилдөөсүнө даярдык көрүү боюнча семинaр-тренинг өттү

Республикалык педагогикалык кызматкерлердинквалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдооинститутунда 2022-жылдын 14-июнунда PISA-2025изилдөөсүнө даярдык көрүү боюнча семинар-теринг болупөттү. Бул иш чарага «Функционалдык сабаттуулуккомпетенцияларын калыптандыруу жана баалоо», «Эл аралык билим берүүнүн сапатын изилдөөлөргө катышуугадаярдоону окуу-методикалык жана уюштуруучулук жактанкамсыз кылуу» темасынын негизинде Москва шаарындагы«Просвещения» Басмаканасы» АК башкы редактору п.и.к. Н.Б.Колесникова тренерлик кылды. Чүй облусунун, Бишкек шаарынын билим берүү бөлүмдөрүнүн адистери, мектепжетекчилери катышты. Семинар-тренингдин жүрүшүндө2025-жылы өтүүчү изилдөөгө карата даярдыктын этаптары, мугалимдердин квалификациялык талаптарга жооп бериши, окуучулардын көндүмдөрүнүн калыптанышыж.б. суроолордун айланасында талкуу болду.

F3E3F70E-8F6C-4E51-B530-8BA938B62B1B.jpg

Posted on Jun 14, 2022