News

Педагогика, психология жана социалдык –гуманитардык билим берүү кафедрасына кафедра башчысы кызмат орунун ээлөөгө кoнкурс жарыялайт.

Педагогика, психология жана социалдык –гуманитардык билим берүү кафедрасына кафедра башчысы кызмат орунун ээлөөгө кoнкурс жарыялайт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН АЛДЫНДАГЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ЖАНА КАЙРА ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ


Педагогика, психология жана социалдык –гуманитардык билим берүү кафедрасына кафедра башчысы кызмат орунун ээлөөгө конкурс жарыялайт:


Кафедра башчысы -1 бирдик


Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу зарыл:

 1. Директордун атына арыз (Форма 1).

 2. Кадрларды каттоо боюнча өздүк баракча, толтурулган жана сүрөтү чапталган (Форма 2).

 3. Резюме (Форма 3).

 4. Мурда иштеген жеринен мүнөздөмө-сунуштама.

 5. Тийиштүү бош орунга талапкердин сунуштамасы жөнүндө тийиштүү кафедранын отурумунун токтомунун көчүрмөсү.

 6. Билими, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү.

 7. Соңку 3 жыл ичинде жарык көргөн илимий эмгектеринин ачылыштарынын ошондой эле билим берүү мекемелеринин илимий катчысы тарабынан күбөлөндүргөн окуу-усулдук колдонмолорунун тизмеси (профессор үчүн - 4төн кем эмес; доцент үчүн -2 ден кем эмес; окутуучу үчүн - 1ден кем эмес;)

(Форма 4).

 1. Окутуп жаткан дисциплинасы боюнча соңку 3 жыл ичинде иштелип чыккан окуу-усулдук комплекстери, окуу программалары (1 көрсөтмө көчүрмө).

 2. Кафедраны 3 жылга өнүктүрүү программасы

 3. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү

 4. Паспорттун көчүрмөсү

 5. Окутуучулук иш тажрыйбасында колдонулуп жаткан заманбап педагогикалык технологиялар жана окутуунун натыйжаларын баалоо каражаттары жөнүндө Эссе кыскача, аргументтүү, 3 (үч) бетке чейин, А4 форматындагы кагазга чыгарылган вариантына талапкердин колу коюлган)

Профессордук-окутуучулук курамынын жогорудагы кызмат орундарын ээлөөгө конкурс КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 Токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын профессордук-окутуучулук курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндө жобонун”, ошондой эле КР БбИМ алдындагы РПККЖж-аКДИнин ченемдик актыларынын негизинде регламенттелет.

Коюлган талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.


Конкурска катышуу үчүн каалоочулар документтерин А4 форматындагы конвертке салып чаптап, сыртына кафедраны көрсөтүп, “Конкурстук комиссияга” деп жазып туруп, Бишкек ш., Широкая көчөсү 1, 219-кабинеттин дарегине жөнөтүп, кулактандыруу жарыяланган күндөн баштап 30 күндүн аралыгында каттоодон өтүүгө тийиш (КР ББИМдин алдындагы РПККЖ ж-а КДИнин Кадрлар, канцелярия жана китепкана бөлүмү).

Документтердин 1-4 формалары (үлгүлөрү) КР ББИМдин алдындагы РПККЖ ж-а КДИнин Кадрлар, канцелярия жана китепкана бөлүмүндө, ошондой эле РПККЖ ж-а КДИнин сайтында жайгаштырылган (караңыз:www.ripk.kg).

Маалымат алуу үчүн телефон: (+312) 67-82-65

Posted on Oct 15, 2020