News

‟Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду” темaсындагы тренинг болуп өттү

‟Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду” темaсындагы тренинг болуп өттү

Педагогика, психология жана социалдык билим берүү кафедрасында ‟Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду” темасындагы тренинг болуп өттү.

Инклюзивдик билим берүү менен камсыз кылуу, мамлекеттик билим берүү саясатын жүзөгө ашыруунун артыкчылыктуу багыты катары аныкталат, ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кол коюлган‟2019-2023-жылдарга карата Инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүүнүн Концепциясында” бекитилген. ( 19 – июнь, 2019-жыл).

‟Концепцияны ишке ашыруунун биринчи кезектеги милдети-кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу тутумуна керектүү педагогикалыкбилимди, көндүмдөрдү жана технологияларды киргизүү” деп Конференция аныкталат. Педагогикалык кадрларды даярдоо, инклюзивдик билим берүүдө сапаттуу билим берүүнү уюштуруунун актуалдуу маселелеринин бири.

Ушул максатта ППСГБберүү кафедрасынын окутуучулары ар бир курста 6 саат, 2 сааттык «Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду» аталышындагы сабактарды өткөрдүк.

30.11.21 «Развитие инклюзивного образования через совершенствование содержания и методики программ по инклюзивному образованию (ИО) в системе повышения квалификации» проект боюнча РПИКиППР при МОН КР, СОРОС.КЖ жана БУДУЩЕЕ СТРАНЫ биргеликте тегерек стол откорду:

Posted on Dec 09, 2021