News

Билим берүүнүн менеджменти кафедрасынын жaңылыктары

Билим берүүнүн менеджменти кафедрасынын жaңылыктары

09.02.2022-ж. Билим берүүнүн менеджменти кафедрасынын ага окутуучусу Н.А. Акматов “Основы цифровой и финансовой грамотности” аттуу тренинге катышты.

1.jpg

11.02.2022-ж. Билим берүүнүн менеджменти кафедрасынын ага окутуучусу Ж.С. Дуйшеналиев “саресеп” түз эфиринде мугалимдин коомдогу орду жөнүндө интервью берди. (https://youtu.be/9Ed4S1qJfNU)

Макулдашылды: Окуу- методикалык жана илимий иштери боюнча директордун орун басары А. Ж. Шергазиев

Окуу бөлүмүнүн башчысы Ж. А. Курманбеков

БбМ кафедрасынын башчысы м.а.: А. Ж. Таласбаева

Аткарган БбМ кафедрасынын Ага лаборанты А. Т. Сатиндиева

Posted on Feb 16, 2022