News

Aймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы

Aймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы

КР Президенти тарабынан Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган 2019 -жылдын вектору билим берүү системасында педагогикалык кызматкерлердин потенциалын өнүктүрүүгө жана жакшыртууга багытталган. Анын башкы максаты билим берүүнүн, анын ичинде мектептик билим берүүнүн дагы, сапатын жакшыртуу болуп саналат. Бул стратегия КР БИМдин 2019-жылдын 13-майынан 17-майына чейин Азия өнүктүрүү банкынын «Секторду өнүктүрүү долбоору: Билим берүү системасын чыңдоо» долбоорунун алкагында Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы «Орлеу» КЖУБ АКка тажрыйба алмашуу иш сапарына барууга негиз болду . Мындай иш-чаранын өткөрүлүшүн буга чейин КР БИМдин алдындагы РПККЖ КДИ менен « Орлеу» КЖУБ АКтын ортосунда түзүлгөн Кызматташтык жөнүндө меморандум дагы шарттады.

Тажрыйба алмашуу иш сапарына курамы КР БИМдин алдындагы РПККЖ КДИнин окутуучулары, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы квалификацияны жогорулатуунун мамлекеттик системасынын звенолору болуп саналган Ош, Каракол, Талас, Нарын, Баткен, Жалал-Абад шаарларындагы облустук билим берүү институттарынын жана методикалык борборлордун директорлорунан жана окутуучуларынан турган 14 катышуучу барып келди.

Тажрыйба алмашуу иш сапарынын жүрүшүндө алар квалификацияны жогорулатуунун 40 сааттык «Мектептик билим берүү системасынын сапатын жогорулатуунун шартында педагогдордун кесиптик көндүмдөрүн өнүктүрүү» программасын өздөштүрүштү. Бул программанын мазмунунда алдынкы билим берүү тренддеринин алкагындагы актуалдуу жана талапка жооп берген тематикалар камтылган: Мектептик билим берүү системасынын сапатын камсыз кылуу; PISA Эл аралык изилдөөлөрү, TIMSS: максаты, форматы, баалоо критерийлери. Предметтик компетенцияларды калыптандыруунун заманбап усулдары жана технологиялары ж.б .

Кыргызстандык катышуучулар бул квалификацияны жогорулатуу курсунан өтүүнүн натыйжасында казакстандык коллегаларынын эл аралык изилдөөлөргө даярдык көрүү тенденциялары жана технологиялары менен таанышышты , казакстандык тажрыйбалуу адистердин иш тажрыйбаларын үйрөнүштү, ошондой эле баалоонун ар кандай түрлөрү боюнча квалификациялуу консультацияларды алышты жана тажрыйбалык көндүмдөргө ээ болушту.

Коңшу өлкөлөргө болгон тажрыйба алмашуу иш сапары тематиканын актуалдуулугун жана педагогикалык коомчулуктун жогорудагыдай билим берүү проблемаларына кызыгуусунун артып жаткандыгын эске алуу менен, Борбор Азиялык билим берүү мейкиндигиндеги биримдиктин, достуктун чыңдалышын жана интеграцияланууну шарттайт.  

Posted on May 27, 2019