News

Балдарды мектепке даярдоо "Нaристе"

Балдарды мектепке даярдоо "Нaристе"

Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү кафедрасында 16 - агымдын угуучулары курсту ийгиликтүү жыйынтыкташты. Балдарды мектепке даярдоо "Наристе" (480 саат) курсу ичинде өтүлгөндөрдү камтып. Адеп, таалим, тарбия темасына арналган ачык сабак өтүштү. Окуу процессинде адеп - ахлактык жана жүрүм - турум көндүмдөрүн тарбиялоо камтылган. Куратору: Данкеева Динара Джорабаевна

02.jpg

Posted on Apr 29, 2022