News

Ата-эне менен баланын ортосундагы мaмилени чыңдап

Ата-эне менен баланын ортосундагы мaмилени чыңдап

Ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени чыңдап, балдардын өзүн таанып, руханий жан дүйнөсүн байытып, туура кесип тандап, жаркын келечекке багыт алуусуна жол ачууга мүмкүнчүлүк түзүү абдан маанилүү. Психология, педагогика жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасынын алкагында "Өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү" аталышындагы курс.

2.jpg

3.jpg

Posted on Apr 28, 2022