2020-2021- окуу жылында аннотациясы (pdf)

 Курстун программаларынын аннотациясы (pdf)