КРнын ББжИМ №_________ "___" __________ 20____-ж бекитилген буйругуна 1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун
2022-2023-окуу жылына педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун
ПЛАН ГРАФИГИ
Квалификацияны жогорулатуунун багыттары Райондор Шаарлар Областтар Жалпы
Аламедин Сокулук Жайыл Чүй Кемин Панфилов Ысык-Ата Москва Токмок Бишкек Ысык-Кѳл обл. Нарын обл. Талас обл. Жалал-Абад обл. Ош обл. Баткен обл.
1. Сентябрь-сентябрь. 12.09.2022 - 23.09.2022.
1 «Информациялык-коммуникациялык технологиялар окуу процессинде»(к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Математика (к) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 География (к) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүнүн өркүндөтүү (к) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Класс жетекчилер (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
7 Дене тарбия (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
8 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
9 Орус тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
10 Англис тили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
11 Воспитатели ДОО (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
12 Воспитатели ДОО (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
13 Диндердин ѳнүгүү тарыхы (к) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 14 15 14 14 14 14 13 13 14 52 14 14 14 14 14 13 260
 2. Сентябрь-октябрь 26.09.2022 - 07.10.2022.
1 Информационно- коммуникационные технологии в дошкольных образовательных организациях (о) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Информатика (к) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Компьютердик сабаттуулук (к) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 «Библиотековедение»(о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Математика (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Биология (к) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Класс жетекчилер (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Дене тарбия (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
9 Мектеп директору (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
11 Орус тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
12 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
13 Директора ДОО (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
14 Воспитатели ДОО (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
15 Учителя начальных классов (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
16 Башталгыч класстын мугалимдери (к) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
17 Мектептен тышкаркы уюмдарын башкаруунун жаңы механизмдери. (МТКБУнун директорлору, окуу бөлүм башчылары жана усулчулары үчүн курс) (о) "Балажан" 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 18 20 19 19 18 18 18 17 18 68 18 17 18 18 18 18 340
3. Октябрь 10.10.2022 - 21.10.2022.
1 Информатика (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Интерактивдүү досканы мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелеринде колдонуу колдонуу (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
3 Химия (к) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 География (о) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Математика (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Мектеп директору (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Мектептин уюштуруучусу (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
9 Музыка предметин окутуу теориясы жана методикасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
11 Орус тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
12 Эмоционалдык интеллект (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
13 Воспитатели ДОО (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
14 Кыргыз тили МЧББУ (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
15 Учителя начальных классов (о) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
16 Өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
17 Улуттук оюндардагы баалуулуктар» - тогуз коргоол, ордо жана шахмат (к) "Сейтек" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
Бардыгы 21 18 18 18 18 17 17 18 18 68 18 19 18 18 17 19 340
4. Октябрь-ноябрь 24.10.2022 - 04.11.2022.
1 Информатика (к) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Математика (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Химия (о) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 География предметинин окутуунун теориясын жана методикасын өркүндөтүү (о) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Диндердин ѳнүгүү тарыхы (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы (о) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Директордун тарбия б-ча орун басарлары (о) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Мектеп жетекчилери үчүн финансылык сабаттуулук жана башкаруунун ченемдик-укуктук документтери (к) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
9 Класс жетекчилер (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
11 Азыркы мектеп шартындагы социалдык педагогикалык иштин теориясы жана практикасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
12 Орус тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
13 Директора ДОО (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
14 Воспитатели ДОО (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
15 Учителя начальных классов (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
16 Башталгыч класстын мугалимдери (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
17 Мектептен тышкаркы уюмдарын башкаруунун жаңы механизмдери. (МТКБУнун директорлору, окуу бөлүм башчылары жана усулчулары үчүн курс) (к) "Балажан" 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 19 19 18 18 18 18 18 18 18 68 18 18 17 18 19 18 340
5. Ноябрь 07.11.2022 - 18.11.2022.
1 Программалоо тилин окутуу методикасы(к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
2 Информатика (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
3 «Библиотековедение»(о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
4 Химия (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Биология (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Математика предметин окутуунун теориясын жана методикасын өркүндөтүү (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
7 Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду (к) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Балдар дүйнөсүндө кыргыздын оозеки чыгармачылыгы. (Манасчылык, дастанчылык, комуз менен ырдоо) (к) "Сейтек" 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
9 Окуу - тарбия процессин этнопедагогизациялоо (к) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
10 Музыка предметин окутуу теориясы жана методикасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
11 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
12 Азыркы мектеп шартындагы социалдык педагогикалык иштин теориясы жана практикасы (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
13 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
14 Англис тили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
15 Кыргыз тили МЧББУ (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
16 Основы управления учреждениями дополнительного образования по развитии креативной науки, инженерии и технологии (о) "Алтын Түйүн" 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
17 Областык институттун, усулдук борборлордун адистери (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
18 Тарых (к) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 19 20 20 18 18 19 19 19 18 72 18 20 22 19 20 19 360
6. Ноябрь-декабрь. 21.11.2022 - 02.12.2022.
1 Информатика (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Физика (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Математика (к) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Биология (о) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 География предметинин окутуунун теориясын жана методикасын өркүндөтүү (к) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Теория и методика преподавания истории (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Класс жетекчилер (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Көркөм өнөр жана технология (к) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
9 Райондук усулдук кабинеттин кызматкерлери (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
11 Эмоционалдык интеллект (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
12 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
13 Өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
14 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
15 Воспитатели ДОО (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
16 Учителя начальных классов (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
17 3D проектирование в программе (Solid Works) на базе Fab lab (о) (Алтын-Түйүн) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
18 Мектептен тышкаркы уюмдарын башкаруунун жаңы механизмдери. (МТКБУнун директорлору, окуу бөлүм башчылары жана усулчулары үчүн курс) (к) (Балажан) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 20 19 20 20 19 19 18 19 20 72 19 19 19 19 19 19 360
7. Декабрь 05.12.2022 - 16.12.2022.
1 «Информациялык-коммуникациялык технологиялар мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде»(к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Информатика (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
3 Математика (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Физика (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Мектеп директору (о) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Директордун тарбия б-ча орун басарлары (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Мектептин уюштуруучусу (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
8 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
9 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
10 Лидерлик (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
11 Анлис тили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
12 Воспитатели ДОО (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
13 Кыргыз тили МЧББУ (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
14 Райондук усулдук кабинеттин кызматкерлерди (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
15 Өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таануусу жана жеке өнүгүүсү (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
16 Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
Бардыгы 16 17 15 15 15 15 15 16 16 60 17 17 16 16 16 18 300
8. Декабрь 19.12. 2022 - 30.12.2022.
1 Информациялык-коммуникациялык технологиялар окуу процессинде (о) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Химия (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
3 Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү (к) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Математика предметин окутуунун теориясын жана методикасын өркүндөтүү (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Практические аспекты инклюзивного образование (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
6 Тарых (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Кыргыз тили МЧББУ (к) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Дене тарбия (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
9 Директордун тарбия б-ча орун басарлары (о) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
11 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
12 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
13 Англис тили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
14 Воспитатели ДОО (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
15 Воспитатели ДОО (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
16 "Наристе" программасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
17 Учителя начальных классов (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
Бардыгы 18 19 18 18 18 18 18 18 18 68 18 17 18 18 18 20 340
9. Январь- 09.01.2023 - 20.01.2023.
1 Информатика (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
2 Физика (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Математика (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 География (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Педагог в инклюзивном образовании (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Көркөм өнөр жана технология (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Директордун окуу б-ча орун басарларлары (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
8 Азыркы мектеп шартындагы социалдык педагогикалык иштин теориясы жана практикасы (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
9 Мектеп окуучуларын тарбиялоодо билим берүү экосистемасын калыптандыруу (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
11 Орус тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
12 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
13 Англис тили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
14 Манас таануу (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
15 Воспитатели ДОО (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
16 Башталгыч класстын мугалимдери (к) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
17 Заманбап сабакты даярдап өткөрүү технологиясы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
18 Инновационные методы преподавания хореографии во внешкольных организациях (о) (Балажан) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 20 19 21 19 18 18 19 19 19 72 18 20 18 21 20 19 360
10. Январь-февраль 23.01.2023 - 03.02.2023.
1 Информатика (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
2 Химия (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Элдик бий аркылуу, окуучуларга эстетикалык тарбия берүү (к) (Сейтек) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Использование цифровых и STEM технологий в преподавании технических дисциплин (Алтын-Түйүн) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы (к) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Директордун окуу б-ча орун басарларлары (к) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Музыка предметин окутуу теориясы жана методикасы (о) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
9 Өспүрүмдөрдүн өзүн өзү таанусу жана жеке өнүгүүсү (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
11 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
12 Англис тили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
13 Заманбап окутуудагы баалоонун талаптары (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
14 Воспитатели ДОО (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
15 Воспитатели ДОО (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
16 Учителя начальных классов (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 18 17 16 17 17 17 17 16 17 64 17 17 18 18 17 17 320
11. Февраль- 06.02.2023 - 17.02.2023.
1 Информациялык-коммуникациялык технологиялар окуу процессинде (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Китепкана таануу (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
3 Химия (о) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 География (о) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Диндердин ѳнүгүү тарыхы (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Мектеп жетекчилери үчүн финансылык сабаттуулук жана башкаруунун ченемдик-укуктук документтери (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
8 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
9 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
10 Англис тилин компетенттүүлүккө негиздеп окутуу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
11 Воспитатели ДОО (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
12 Воспитатели ДОО (о) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
13 Учителя начальных классов (о) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
14 Основы технического моделирования с применением STEM технологий у школьников (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 15 16 15 15 15 15 15 14 15 56 14 15 15 16 14 15 280
12. Февраль-Март 20.02.2023 - 03.03.2023.
1 Информациялык-коммуникациялык технологиялар окуу процессинде (о) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Китепкана таануу (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
3 Биология (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Физика (о) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Педагог в инклюзивном образовании (о) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Дене тарбия (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Көркөм өнөр жана технология (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
9 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
10 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
11 Англис тили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
12 Орус тилин жана адабиятын окутуунун заманбап технологиялары (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
13 Директора ДОО (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
14 Учителя начальных классов (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
15 Новые механизмы управления во внешкольных организациях. (курс для директоров, завучей и методистов ВОДО) (о) (Балажан) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
16 Окуу - тарбия процессин этнопедагогизациялоо (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 17 18 17 16 16 17 17 17 18 64 17 17 17 17 18 17 320
13. Март 06.03.2023 - 17.03.2023.
1 Химия (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
2 Математика (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
3 География (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
4 Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
5 Диндердин өнүгүү тарыхы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Компьютерная графика и программирование (о) (Алтын-Түйүн) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
7 Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Директордун тарбия б-ча орун басарлары (к) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
9 Музыка предметин окутуу теориясы жана методикасы (о) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
11 Лидерлик (к) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
12 Окуучулардын окурмандык сабаттуулугун калыптандыруу (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
13 Орус тили жана адабияты (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
14 Англис тили 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
15 Воспитатели ДОО (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
16 Воспитатели ДОО (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
17 Инклюзивное образование (о) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 18 18 18 20 18 18 18 18 19 68 18 18 17 18 18 18 340
14. Март-апрель 20.03.2023 - 31.03.2023.
1 Биология (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Физика (к) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Математика (к) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду (к) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Теория и методика преподавания предмета "Человек и общество″ (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Дене тарбия (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Мектеп директору (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
8 Интернат тарбиячылары (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
9 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
10 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
11 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
12 Орус тили жана адабияты сабактарында сынчыл ойломдун технологияларын пайдалануу (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
13 Англис тили 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
14 Методисты ДОО (о) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
15 Воспитатели ДОО (к) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
16 Учителя начальных классов (о) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
17 Башталгыч класстын мугалимдери (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 19 18 18 18 18 18 19 18 18 68 18 18 18 18 18 18 340
15. Апрель 03.04.2023 - 14.04.2023.
1 Информатика (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Китепкана таануу (к) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Биология (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Физика (о) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы (к) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Директордун окуу б-ча орун басарларлары (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Музыка предметин окутуу теориясы жана методикасы (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
9 Орус тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
10 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
11 Окуп-түшүнүүдөгү PISAнын талаптары (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
12 Воспитатели ДОО (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
13 Воспитатели ДОО (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
14 "Балалык" программасы (к) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
15 Программа "Балалык" (о) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
Бардыгы 16 16 16 16 16 16 16 16 16 60 16 16 16 16 16 16 300
16. Апрель 17.04.2023 - 28.04.2023.
1 Совершенствование методической компетентности учителей (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
2 Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду (к) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү (к) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
4 Дене тарбия (к) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Мектеп директору (к) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 20
6 Көркөм өнөр жана технология (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
7 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
8 Орус тили жана адабияты (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
9 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 20
10 Англис тили 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
11 Окутуунун сапатын башкаруунун методдору жана стратегиялары (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 20
12 Воспитатели ДОО (о) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 20
13 Воспитатели ДОО (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
14 Учителя начальных классов (о) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
15 Башталгыч класстын мугалимдери (к) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
16 Тарых (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
Бардыгы 16 16 17 17 16 16 17 16 16 60 16 16 16 16 16 16 320
17. Май 01.05.2023 -12.05.2023.
1 Физика (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 20
2 Математика (о) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
3 Биология (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 20
4 География (о) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
5 Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20
6 Директордун окуу б-ча орун басарларлары (к) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 20
7 Кыргыз тили жана адабияты (к) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
8 Кыргыз тили жана адабияты (о) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
9 Орус тили жана адабияты (к) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
10 Воспитатели ДОО (о) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 20
11 Воспитатели ДОО (к) 1 2 1 1 1 1 1 1 1