Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун 2021-2022-окуу жылына педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун

ПЛАН ГРАФИГИРайондор

Шаарлар

Облустар

 

 


 

 

Квалификацияны жогорулатуунун багыттары

Аламедин

Сокулук

Жайыл

Чүй

 

Кемин

 

Панфилов

 

Ысык-Ата

 

Москва

Токмок

 

Бишкек

Ысык-Кѳл обл.

Нарын обл.

Талас обл.

Жалал-Абад
обл.

Ош обл.

Баткен обл.

 

Жалпы

1. Сентябрь-октябрь. 20.09.2021 - 01.10.2021.
1

Кыргыз тили жана адабияты (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Орус тили жана адабияты (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Англис тили

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
4

Этнопедагогизация в ДОО (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
5

Балалык (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Организатор школ(о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

Директордун окуу б-ча орун

басарларлары (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
8

Мектеп психологу (к)

1
1

1

1
1

1

1
2
1

4

1
1

1

1

1

1
20
9

Бала бакча тарбиячылары (о)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
10

Дене тарбия (о)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
11

Математика (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
12

География (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
13

Информатика (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
14

Интернат тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
15

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
16

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
17

Физика (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
18

Насаатчылык билим берүү

мекемелеринде (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

20
21

21

21
20

20

20
19
18

72

18
18

18

18

18

18
360
2. Октябрь 04.10.2021 - 15.10.2021.
1

Англис тили

1
1

1

1
1

1

1
1
2

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты(к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
4

Биология (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
5

Социалдык педагог (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

2
1

1

1
1

2

1
1
0

4

1
1

1

1

1

1
20

 

7

Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольных образовательных организациях (о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

 

8

Мектеп жетекчилери үчүн

финансылык сабаттуулук жана башкаруунун ченемдик укуктук документтери (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
9

Директордун окуу б-ча орун

басарлар (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

10

Новые технологии в преподавание изобразительного искусство во

внешних организациях (о)

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
11

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
12

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
13

Информатика (о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

14

Мугалимдердин методикалык компеттентүүлүгүн өркүндөтүү (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
15

Тарых (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
16

Китепкана таануу (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
17

Математика (к)

1
1

1

1
1

1

1
2
1

4

1
1

1

1

1

1
20
18

Орус тили жана адабияты (о)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
19

Компьютердик сабаттуулук (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
20

Социалдык багытоо

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

22

Эмоциональный интеллект как

фактор личного и профессионального роста

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
23

Аскерге чейинки даярдык(о)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

24
29

24

24
24

24

25
24
22

88

22
22

22

22

22

22
440
3. Октябрь 18.10.2021 - 29.10.2021.
1

Мектеп директору (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Немец тили

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Интернат тарбиячылары (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
4

Химия (о)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
5

Кыргыз тили жана адабияты (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
8

Социалдык педагог (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
9

Директордун тарбия б-ча орун

басарлары (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
10

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
11

Математика (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
12

Информатика (к)

1
1

1

1
1

1

1
2
1

4

1
1

1

1

1

1
20
13

Көркөм өнөр, технология (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
2

4

1
1

1

1

1

1
20
14

Музыка (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
15

Аскерге чейинки даярдык (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

16

Бала бакча тарбиячылары,                     "

Кыргыз тилин өздөштүрүү маданияты" (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
17

Биология (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
18

Орус тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

 

19

Интерактивдүү досканы мектепке чейинки жана мектептик билим

берүү мекемелеринде колдонуу колдонуу (к)

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

20

 

20

Мектепте жалпы педагогикалык

процессти жонго салуучу документтер

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

20

Бардыгы

21
22

22

23
23

23

22
21
21

80

20
20

20

20

20

22
400
4. Ноябрь   01.11.2021 - 12.11.2021.
1

Мектеп директору (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
2

Класс жетекчилер (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
4

Англис тили

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
5

Математика (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
6

Химия (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
8

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
9

Директордун окуу б-ча орун

басарлары (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
10

Этнопедагогизация в ДОО (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
11

Мектеп психологу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
12

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
13

География (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
14

Табият таануу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
15

Информатика (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
16

Музыка (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
17

Насаатчылык билим берүү

мекемелеринде (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
18

История (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
19

Компьютердик сабаттуулук (р)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
20

Кыргыз тили жана адабияты(о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
21

Орус тили жана адабияты(о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20

 

22

Компетенттүүлүк мамиленин

негизинде орус тили жана

адабиятын окутуунун заманбап технологиялары (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

Бардыгы

26
23

22

22
22

22

22
22
22
105
22
22

22

22

22

22
440
5. Ноябрь 15.11.2021 - 26.11.2021.
1

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
2
1

1

1

1

1
20
2

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
3

Мектеп директору (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
2

1

1

1

1
20
4

Биология (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

2

1

1

1
20
5

Физика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

2

1

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

1

1
20
7

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

2

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

1

1
20

 

8

Бала бакча тарбиячылары,                   "

Кыргыз тилин өздөштүрүү маданияты" (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

20

 

9

4 муундун интеллектисин жан ой

жугуртуусун онуктуруунун практикалык методикасы (о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
10

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
2
1

1

1

1

1
20
11

"Эне мектеби" программасы (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

1

2
20
12

Окуу тарбия процессин

этнопедагогизациялоо (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
13

Математика (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
2
1

1

1

1

1
20
14

География (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
2

1

1

1

1
20
15

Информатика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

2

1

1

1
20
16

Тарых (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

2

1

1
20
17

Дене тарбия (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

2

1
20
18

Практические аспекты

инклюзивного образование(р)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

1

2
20
3

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

1

2
20
20

Компьютерная грамотность (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
2
1

1

1

1

1
20

 

21

Информациялык -

коммуникациялык технологиялар мектепке чейинки билим берүү уюмдарында (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
22

Чет тилин окутуунун заманбап

технологиялары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
2
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

22
22

24

22
22

22

22
22
22
91
28
24

24

24

23

26
440
6. Ноябрь-декабрь. 29.11.2021 - 10.12.2021.
1

Мектеп директору (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
2

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
4

Англис тили

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
5

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
7

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20

 

8

Бала бакча тарбиячылары,                    "

Кыргыз тилин өздөштүрүү маданияты" (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
9

Мектеп психологу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20

 

10

Инновационные методы

преподавание декоративно- прикладного искусства (р)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
11

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
12

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
13

Табият таануу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
14

Информатика (р)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
15

Адам жана коом (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
16

Көркөм өнөр, технология (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
17

Аскерге чейинки даярдык (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
18

Компьютерная грамотность (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
19

Математика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20
20

География (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
5
1
1

1

1

1

1
20

 

21

Документы, регламентирующие

целостный педагогический процесс в школе (р)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

 

22

Информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе(о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

Бардыгы

22
22

22

22
22

22

22
22
22
110
22
22

22

22

22

22
440
7. Декабрь 13.12.2021 - 24.12.2021.
1

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

1

1
20
2

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
2

1

1

1

1
20
3

Химия (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

2

1

1

1
20
4

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

2

1
20
5

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

1

1

1

2
20
6

Француз тили

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
2

1

1

1

1
20
7

Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таанып

билүүсү жана жеке өнүгүүсү

1
1

1

1
1

1

1
1
1
4
1
1

2

1

1

1
20

 

8

Информациялык - коммуникациялык технологиялар мектепке чейинки билим берүү

уюмдарында (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

20
9

Райондук усулдук кабинеттин

кызматкерлери (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
10

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
11

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
12

Табият таануу (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
13

Информатика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
14

Көркөм өнөр, технология (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
15

Аскерге чейинки даярдык (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
16

Математика (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
17

Класс жетекчилер (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
18

Чет тилин окутуунун заманбап

технологиялары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20

 

19

Компетенттүүлүк мамиленин

негизинде орус тилин жана

адабиятын окутуунун заманбап технологиялары (о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

 

20

Окутуудагы жана баалоодогу

заманбап билим берүү технологиялары (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
21

Педагог в инклюзивном

образовании

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20
22

Инновационные процессы в

обучении(о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

22
22

23

22
22

22

22
22
22

94

25
25

25

23

24

25
440
8. Декабрь-январь 27.12. 2021 - 07.01.2022.
1

Көркөм өнөр технологиясы(о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20

 

2

Орус тили жана адабиятын

окуутуда сынчыл ойломдун усулдарын жана стратегияларын пайдалануу(к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
3

Гендерная равенство и

дискриминация

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
4

Организаторлор(к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
5

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
7

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
8

Англис тили

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
9

Аскерге чейинки даярдык(к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
10

Мектеп психологу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
11

Класс жетекчилер (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
12

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
13

Математика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
14

География (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
15

Табият таануу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
16

Информатика (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20

 

17

Информациялык

коммуникациялык технологиялар окуу процессинде (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

20
18

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
19

Компьютерная грамотность (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
20

Интернат тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20
21

Аскерге чейинки даярдык (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

2
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

21
21

21

21
21

21

21
21
21

84

40
21

21

22

21

22
420
9. Январь- 10.01.2022 - 21.01.2022.
1

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
2

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
4

Англис тили

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
5

Физика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
6

Райондук билим берүү бөлүмүнүн

орус тили адистери (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
7

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
8

Интернат тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20

 

9

СТЕМ технологиялардын

негизинде робототехникага окутуу (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
10

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20

 

11

Мектепте жалпы педагогикалык

процессти жонго салуучу документтер

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
12

Табият таануу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
13

Информатика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20

 

 

14

Информациялык коммуникациялык технологиялар дошкольных образовательных организациях (о)

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

20
15

Музыка (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20

 

16

Предметтик стандарттын

талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

 

17

География предметин окутуунун

теориясы жана методикасын өркүндөтүү (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
18

Математика (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
19

Дене тарбия (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
20

Компьютерная грамотность (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
21

Химия (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
22

Заманбап сабакты даярдап өткөрүү

технологиясы

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20
23

Инновационные процессы в

обучении

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
2

1

1

1

1
20

Бардыгы

23
23

23

23
23

23

23
23
23

92

23
46

23

23

23

23
460
10. Январь 24.01.2022 - 04.02.2022.
1

Мектеп директору (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
2

Этнопедогизация в ДО (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20

 

 

4

Интерактивдүү досканы мектепке чейинки жана мектептик билим

берүү мекемелеринде колдонуу колдонуу (к)

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

20
5

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
7

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
8

Социалдык педагог (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20

 

9

Бала бакча тарбиячылары,                 "

Кыргыз тилин өздөштүрүү маданияты" (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

20
10

Организатор(к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
11

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
12

Информатика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
13

Математика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
14

Адам жана коом (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
15

Көркөм өнөр, технология (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
16

Аскерге чейинки даярдык(к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
17

Окутуунун сапатын башкаруунун

методдору жана стратегиялары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
18

Англис тили

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20
19

География (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

2

1

1

1
20

Бардыгы

19
19

19

19
19

19

19
19
19

76

19
19

38

19

19

19
380
11. Февраль- 07.02.2022 - 18.02.2022.
1

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
2

Мектеп психологу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
4

Немец тили

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
5

Физика (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
6

Этнопедогизация в ДО (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
7

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
8

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
9

Мектеп директору (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
10

Математика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
11

3D дизайн жана прототиптөө (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
12

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
13

География (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
14

Программирование (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
15

Китепкана таануу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
16

Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таанып

билүүсү жана жеке өнүгүүсү

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
17

Компьютердик сабаттуулук (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
18

Интернат тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
19

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20
20

Организатор (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

2

1

1
20

Бардыгы

20
20

20

20
20

20

20
20
20

80

20
20

20

40

20

20
400
12. Февраль-Март 21.02.2022 - 04.03.2022.
1

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
2

Мектеп психологу (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
3

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
4

Биология (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
5

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
7

Класс жеткечилер (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
8

Интернат тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
9

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
10

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
11

Математика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20

 

 

12

Интерактивдүү досканы мектепке чейинки жана мектептик билим

берүү мекемелеринде колдонуу колдонуу (р)

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

20
13

ИКТ мектепке чейинки билим

берүү уюмдарында (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
14

Балалык (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
15

Тарых (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
16

Китепкана таануу (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
17

Окутуудагы инновациялык

технологиялар (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20

 

18

Мектеп жетекчилери үчүн

финансылык сабаттуулук жана башкаруунун ченемдик укуктук

документтери (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

20
19

Аскерге чейинки даярдык (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
20

Аскерге чейинки даярдык(о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20
21

География (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

5

1
1

1

1

1

1
20

 

 

22

Мектептен тышкаркы уюмдарын

башкаруунун жаңы механизмдери. ( МТКБУнун директорлору, окуу

бөлүм башчылары жана усулчулары үчүн курсу)

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

20
23

Манас таануу(к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

2

1
20

Бардыгы

23
23

23

23
23

23

23
23
23

93

23
23

23

23

45

23
460
13. Март 07.03.2022 - 18.03.2022.
1

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
2

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
3

Интернат тарбиячылары(к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
4

Химия (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
5

Этнопедогизация в ДО (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
7

Социалдык педагог (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
8

Физика (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20

 

9

Документы, регламентирующие

целостный педагогический процесс в школе (р)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

20
10

"Наристе" программасы (к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20

 

11

Информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе (о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

20
12

Математика (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
13

Аскерге чейинки даярдык(о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
14

Программирование (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20

 

15

Астрономия жана космостун

физикасын окуутуда санарип технологияларды колдонуу (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

20
16

Дене тарбия (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
17

Эффективная коммуникация

родителей и детей(о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20

 

18

Орус тили жана адабиятын окутууда сынчыл ойломдун усулдарын жана стратегияларын

пайдалануу.(о)

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
19

Компьютерная грамотность (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
20

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20
21

Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таанып

билүүсү жана жеке өнүгүүсү

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20

 

22

Мектеп жетекчилери үчүн

финансылык сабаттуулук жана башкаруунун ченемдик укуктук документтери (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

20
23

Инклюзивдүү билим берүүнүн

практикалык аспектилери(к)

1
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

2
20

Бардыгы

23
23

24

23
23

23

23
23
23

92

23
23

23

23

23

45
460
14. Март-апрель 21.03.2022 - 01.04.2022.
1

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

3

Развитие детей раннего возраста в системе внешкольного образование

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

 

4

Предметтик стандарттын

талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү (к)

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
5

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

Директордун окуу б-ча орун

басарлары (о)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
8

Социалдык педагог (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
9

Аскерге чейинки даярдык(к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
10

Балалык (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
11

Математика (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
12

Табият таануу (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

13

Интерактивдуу досканы мектепке чейинки жана мектептик билим

беруу мекемелеринде колдонуу (к)

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
14

Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таанып

билүүсү жана жеке өнүгүүсү

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
15

"Наристе" программасы (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
16

Компьютердик сабаттуулук (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

17

Информациялык - коммуникациялык технологиялар окуу процессинде (к)

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
18

Практические аспекты

инклюзивного образование(р)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

19

Орус тили жана адабиятын

окутууда сынчыл ойломдун усулдарын жана стратегияларын пайдалануу (о)

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

Бардыгы

19
19

38

19
19

19

19
19
19

76

19
19

19

19

19

19
380
15. Апрель 04.04.2022 - 15.04.2022.
1

Балалык (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

4

Компетенттүүлүк мамиленин

негизинде сабакты пландаштыруу (к)

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
5

Көркөм өнөр жана технология(о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

Директордун тарбия б-ча орун

басарлары (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
8

Обл. институт, усулдук

борборлордун адиси (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
9

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
10

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
11

Математика (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
12

География (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
13

Информатика (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
14

Биология(о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
15

Музыка (к)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
16

Аскерге чейинки даярдык (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
17

Дене тарбия (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
18

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

2
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

 

 

19

Методические аспекты

использования цифровых и коммуникационных технологий преподавателей творческих коллективов в работе внешкольных организациях доп образования Республики (о)

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

20

 

 

20

Мектептен тышкаркы уюмдарын

башкаруунун жаңы механизмдери. ( МТКБУнун директорлору, окуу

бөлүм башчылары жана усулчулары үчүн к)

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

20

Бардыгы

20
20

20

40
20

20

20
20
20

80

20
20

20

20

20

20
400
16. Апрель 18.04.2022 - 29.04.2022.
1

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
4

Эффективная коммуникация

родителей и детей(о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
5

Физика (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

Химия (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
8

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
9

Тарых (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
10

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
11

"Наристе" программасы (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

12

Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

 

13

Информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде (о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
14

Дене тарбия (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
15

Китепкана таануу (о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
16

Интернат тарбиячылары (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
17

Биология (к)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
18

География (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
19

Адам жана коом (о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
20

Өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү таанып

билүүсү жана жеке өнүгүүсү

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
21

Практические аспекты

инклюзивного образование (р)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
22

Музыка(о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
23

Манас таануу(о)

1
1

1

1
2

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

23
24

23

23
45

23

23
23
23

92

23
23

23

23

23

23
460
17. Май 02.05.2022 -13.05.2022.
1

Аскерге чейинки даярдык (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Мектеп психологу (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

4

Современные образовательные

технологии в обучении и оценивании(о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
5

Физика (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

Игровые технологии в ДОО (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
8

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
9

Этнопедагогизация в ДО (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
10

"Наристе" программасы (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
11

Табият таануу (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
12

Информатика (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
13

Көркөм өнөр, технология (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
14

Музыка (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
15

Дене тарбия (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

16

Физика сабагын окутуу

процессинде окуучуларда технологиялык компетенцияларды калыптандыруу(о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
17

Математика (о)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
18

Класс жетекчилер (к)

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
19

Инклюзивдик билим берүүдө

мугалимдин орду

1
1

1

1
1

2

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

20

Использование интерактивной доски образовательной организации дошкольного и

школьного образования (о)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

Бардыгы

20
20

20

20
20

40

20
20
20

80

20
20

20

20

20

20
400
18. Май 16.05.2022 - 27.05.2022.
1

Кыргыз тили жана адабияты (о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Орус тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Англис тили

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
4

Аскерге чейинки даярдык(о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
5

Кыргыз тили жана адабияты (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

Башталгыч мектеп. мугал. (о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

8

Мектеп жетекчилери үчүн

финансылык сабаттуулук жана башкаруунун ченемдик укуктук документтери (к)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20
9

Директордун тарбия б-ча орун

басарлары (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
10

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
11

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
12

Физика (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
13

География (о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
14

Класс жетекчилери(к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
15

Интернат тарбиячылары (о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
16

Китепкана таануу (к)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
17

Класс жетекчилер(о)

1
1

1

1
1

1

2
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

17
17

17

17
17

17

34
17
17

68

17
17

17

17

17

17
340
19. Май-июнь. 30.05.2022 - 10.06.2022.
1

Музыка(о)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Башталгыч мектеп. мугал. (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Орус тили жана адабияты (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
4

Организаторы школ(о)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
5

Физика (о)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
6

Мугалимдердин методикалык компеттентүүлүгүн өркүндөтүү (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
7

География (к)

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

 

8

Инфорционно коммуникативные

технологии как способ решения

образовательных и воспитательных задач преподателей танцевальных

коллективов (о)

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

20
9

Англис тили

2
1

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

18
9

9

9
9

9

9
9
9

36

9
9

9

9

9

9
180
20. Июнь. 13.06.2022 - 24.06.2022.
1

Бала бакча тарбиячылары (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Этнопедагогизация в ДО (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
3

Англис тили

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
4

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
5

Совершенствование теории и

методики обучения географии (о)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

 

 

6

Инновациялык технологияларды

колдонуу менен техникалык моделдөөнүн негиздери боюнча көндүмдөрдү кенже курактагы окуучуларда калыптандыруу (к)

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

20
7

Башталгыч мектептин

мугалимдери (к)

1
2

1

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

Бардыгы

7
13

8

7
7

7

7
7
7

28

7
7

7

7

7

7
140
21. Июнь. 27.06.2022 - 08.07.2022.
1

Математика (о)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20
2

Физика (к)

1
1

2

1
1

1

1
1
1

4

1
1

1

1

1

1
20

3

Инклюзивное образование (о)

1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
20

4

Англис тили

1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
20

5

Бала бакча тарбиячылары (о)

1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
20

6

Класс жетекчилери(к)

1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
20

 

7

Компетенттүүлүк мамиленин

негизинде орус тили жана

адабиятын окутуунун заманбап технологиялары (к)

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

8

Эффективная коммуникация

родителей и детей(0)

1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
20
Бардыгы
8
8
16
8
8
8
8
8
8
32
8
8
8
8
8
8
160

Жалпы бардыгы:

418
420
439
428
429
427
424
404
401
1649
428
428
424
424
425
432
8000Кафедралар боюнча көчмө курстардын саны:

 

Информатика,технология ж/а искусство кафедрасы

7
20

140

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү

кафедрасы

9
20

180

Филологиялык билим берүү

28
20

560

Табигый-илимий ж/а математикалык билим берүү кафедрасы

17
20

340

Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим

берүү кафедрасы

21
20

420

Билим берүүдөгү менеджмент кафедрасы

24
20

480

Бардыгы

106

2120

 

КР БбИМ алдындагы РПККЖж-аКДИ директору:                                                                 Токтомаметов А.Д.

Аткаруучу: Окуу-методикалык жана илимий иштер боюнча директордун орун басары:   Шергазиев А.Ж.

Тел.: 0312 67-82-69, Широкая көчөсү, 1

 Приказ МОН КР

 Центр кочмо курстар