ТИРКЕМЕ 1
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун
2019-2020-окуу жылына педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун
ПЛАН - ГРАФИГИ
Квалификацияны жогорулатуунун багыттары Окутуу формасы Райондор Шаарлар Жалпы угуучулардын саны
Аламедин Сокулук Жайыл Чүй Кемин Панфилов Ысык-Ата Москва Токмок Бишкек
 1 - агым. Сентябрь - октябрь 23.09.19 - 04.10.2019 


Датасы 23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 30.09. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
2 Адеп (к) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
3 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
4 Башталгыч мектеп (о) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
5 Башталгыч мектеп (к) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
6 Информатика (к) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
7 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
8 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
9 Окуу иштери боюнча директордун орун басары (к) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
10 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16
11 Химия (о) КДО 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 16

Бардыгы
11 11 22 22 11 11 11 11 11 55 176
 2 - агым. Сентябрь - октябрь 30.09.19 - 11.10.2019 


Датасы 30.09. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
2 Башталгыч мектеп (к) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
3 Башталгыч мектеп (о) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
4 Дене тарбиясы (к) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
5 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
6 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
7 Математика (к) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
8 Музыка (к) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
9 Орус тили жана адабияты (о) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
10 Мектеп психологу (о) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16
11 Класс жетекчилер (к) КДО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 16

Бардыгы
22 11 11 11 22 22 11 11 11 44 176
 3 - агым. Октябрь 07.10.19 - 18.10.2019 


Датасы 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
2. Биология (к) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
3. Башталгыч мектеп (к) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
4 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
5 Кыргыз тили жана адабияты (р) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
6 Көркөм өнөр (к) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
7 Орус тили жана адабияты (о) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
8 Информатика (о) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
9 Мектеп директорлору (к) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
10 Тарых (о) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
11 Райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери (к) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16
12 Химия (к) КДО 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16

Бардыгы
12 24 12 12 12 12 24 24 12 48 192
 4 - агым. Октябрь 14.10.19 - 25.10.2019


Датасы 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1. Англис тили КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
2. Башталгыч мектеп (о) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
3. Башталгыч мектеп (к) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
4 Информатика (к) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
5 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
6 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
7 Көркөм өнөр (о) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
8 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
9 Окуу иштери боюнча директордун орун басары (к) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16
10 Физика (к) КДО 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 16

Бардыгы
10 10 20 10 10 10 10 10 20 50 160
 5 - агым. Октябрь - ноябрь. 21.10.19 - 01.11.2019


Датасы 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1. Башталгыч мектеп (к) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
2. Башталгыч мектеп (о) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
3 География (о) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
4 Дене тарбиясы (о) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
5 Информатика (о) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
6 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
7 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
8 Математика (о) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
9 Мектеп директорлору (к) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
10 Музыка (р) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
11 Физика (о) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
12 Химия (к) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16
13 Мектептен сырткары билим берүү мекемелери (РУМЦЭВ "Балажан") (к) КДО 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 16

Бардыгы
26 26 13 26 13 13 13 13 13 52 208
 6 - агым. Октябрь - ноябрь. 28.10.19 - 08.11.2019


Датасы 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11.Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Азыркы мектептин шартында инклюзивдик билим берүү(к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
2 Билим берүүдөгү компетенттүүлүк мамиле: негизи, мазмуну жана ишке ашыруу (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
3 Билим берүүнү башкарууну жана өткөрүүнүн көйгөйлөрү жана стратегиялары (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
4 Географияны окутуунун теориясы жана методикасын өркүндөтүү (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
5 Интернат жана балдар үйүнүн тарбиячылары (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
6 Компетентностный подход в профессиональном образовании (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
7 Компьютердик сабаттуулук (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
8 Компьютердик сабаттуулук (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
9 Кыргыз адабиятын окутуунун заманбап технологиялары КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
10 Мектеп психологу (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
11 Мектептен сырткары билим берүү мекемелери ( НЦДЮ "Сейтек") КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
12 Мектептин соцпедагогу (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
13 Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруу жана өнүктүрүү (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
14 Окутуу жана тарбиялоо процессин этнопедагогизациялоо (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
15 Окутуунун сапатын башкаруунун меттоддору жана стратегиялары (Филологиялык багыт). КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
16 Предметтик стандартка ылайык биология курсун тематикалык пландаштырууну өркүндөтүү (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
17 Программа развития детей от 3-6 лет "Балалык" (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
18 Рефлексивно-деятельностные технологии в образовательном процессе (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
19 Современные образовательные технологии обучения и оценивания (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
20 Современные технологии обучения английскому языку КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
21 Стандарттардагы компетенттүүлүктөрдүн негизинде кыргыз тили сабагын пландоо КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
22 Техникалык моделдештирүүнүн негиздери (ДИТА "Алтын туйун") (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
23 Финансовая грамотность для обучающихся в школе (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
24 "Эне мектеби" программасы (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16

Бардыгы
48 24 24 24 24 24 24 24 24 144 384
 7 - агым. Ноябрь. 04.11.19 - 15.11.2019 


Датасы 4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
2 Аскерге чейинки даярдык (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
3 Башталгыч мектеп (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
4 Башталгыч мектеп (о) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
5 Биология (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
6 Кыргыз тили дана адабияты (о) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
7 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
8 Музыка (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
9 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
10 "Наристе" программасы (о) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
11 "Наристе" программасы (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
12 Тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16

Баардыгы
12 12 36 24 12 12 12 12 12 48 192
 8 - агым. Ноябрь. 11.11.19 - 22.11.2019


Датасы 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
2 Дене тарбиясы (о) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
3 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
4 Башталгыч мектеп (к) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
5 Башталгыч мектеп (о) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
6 Аскерге чейинки даярдык (к) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
7 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
8 Көркөм өнөр (к) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
9 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16
10 Манас таануу (к) КДО 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 16

Бардыгы
10 10 20 30 10 10 10 10 10 40 160
 9 - агым. Ноябрь. 18.11.19 - 29.11.2019.


Датасы 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
2 Башталгыч мектеп (к) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
3 География (к) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
4 Дене тарбиясы (к) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
5 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
6 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
7 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
8 Орус тили жана адабияты (о) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
9 Окуу иштери боюнча директордун орун басары (о) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
10 Физика (к) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16
11 Дин маданиятын окутуу (к) КДО 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 16

Бардыгы
11 22 11 11 33 11 11 11 11 44 176
 10 - агым. Ноябрь-декабрь. 25.11.19 - 06.12.2019


Датасы 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
2 Аскерге чейинки даярдык (к) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
3 Бала бакча директорлору (о) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
4 Башталгыч мектеп (р) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
5 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
6 Көркөм өнөр (о) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
7 Тарых (о) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
8 Математика (к) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
9 Башталгыч мектеп (к) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
10 Мектеп директорлору (к) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
11 Мектептен сырткары билим берүү уюмдары (РУМЦЭВ "Балажан") (о) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16
12 Манас таануу (о) КДО 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 16

Бардыгы
24 12 12 12 12 36 12 12 12 48 192
 11 - агым Декабрь 02.12.19 - 13.12.2019


Датасы 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
2 Аскерге чейинки даярдык (о) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
3 Адеп (к) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
4 Башталгыч мектеп (к) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
5 География (о) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
6 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
7 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
8 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
9 Музыка (о) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
10 Математика (о) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
11 Райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери (о) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
12 Китепкана таануу (о) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16
13 Мектеп психологу (о) КДО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16ЖА
14 Робототехника жана автоматизациянын негиздери (ДИТА "Алтын туйун") (о) КО 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16

Бардыгы
14 14 14 14 14 14 42 28 14 56 224

 12-- агым Декабрь 09.12.19 - 20.12.2019


Датасы 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 2Д жана 3Д Черчение (ДИТА "Алтын туйун") (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
2 Компетенттик-багытталган сабакты даярдап өткөрүүнүн технологиясы (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
3 Инклюзивдик билим берүү (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
4 Информациялык - коммуникациялык технологиялар окуу процессинде (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
5 Мектептен сырткары билим берүү уюмдары (РУМЦЭВ "Балажан") (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
6 Мектептен сырткары билим берүү уюмдары. (НЦДЮ "Сейтек") КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
7 Мектептин соцпедагогу (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
8 Мультимедиялык билим берүү чөйрөдө эффективдүү сабак (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
9 Насаатчылык билим берүү (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
10 Целеполагание и технология формулирования целей урока (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
11 Программа развития детей от 3-6 лет "Балалык" (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16
12 Программа развития детей от 3-6 лет "Балалык" (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 16

Бардыгы
12 12 12 12 12 12 12 36 24 48 192
 13 - агым. Декабрь 16.12.19 - 27.12.2019 


Датасы 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
2 Башталгыч мектеп (о) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
3 Башталгыч мектеп (к) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
4 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
5 Биология (о) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
6 Химия (к) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
7 Музыка (о) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
8 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
9 Мектеп директорлору (к) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
10 Орус тили жан адабияты (к) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16
11 Тарых (к) КДО 2 2 1 1 1 1 2 2 0 4 16

Бардыгы
22 22 11 11 11 11 22 22 0 44 176
 14 - агым. Январь. 13.01.20 - 24.01.2020


Датасы 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 "Наристе" программасы (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
2 "Наристе" программасы (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
3 Географияны окутуунун теориясы жана методикасын өркүндөтүү (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
4 Документы, регламентирующие целостный педагогический процесс в школе (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
5 Интерактивдүү досканы мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелеринде колдонуу (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
6 Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик компетенттүүлүктөр КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
7 Мектепте заманбап окутуунун технологиялары (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
8 Мектептен сырткары билим берүү мекемелери (НЦДЮ "Сейтек") КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
9 Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим берүү технологиялары КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
10 Насаатчылык КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
11 Целеполагание и технология формулирования целей урока (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
12 Предметтик стандартка ылайык биология курсун тематикалык пландаштырууну өркүндөтүү (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
13 Предметтик стандарттын талаптарына ылайык математика курсун пландаштыруу (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
14 Программа развития детей от 3-6 лет "Балалык" программасы (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
15 Сабактан тышкары окуу ишмердүүлүгү боюнча "Социалдык долбоорлоо" курсу (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
16 Современнные технологии обучения и оценивание школьного образования в условиях реализации Государственного образовательного стандарта (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
17 Современные технологии обучения английскому языку КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
18 Современные технологии обучения русскому языку (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
19 Табигый-илимдерди окутууда предмет аралык байланыштарды ишке ашыруу (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
20 Тарыхый билим берүүдөгү компетенттүүлүк мамиле (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
21 Электрондук колдонмолор орто мектепте (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
22 "Эне мектеби" программасы (к) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16
23 Эффективный урок в мультимедийной образовательной среде (о) КО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16

Бардыгы
23 23 23 23 23 23 23 23 23 161 368
15 - агым. Январь 20.01.20 - 31.01.2020


Датасы 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01. 27.01. 28.01. 29.01. 30.01. 31.01.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
2 Бала бакча тарбиячылары (к) КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
3 Башталгыч мектеп (к) КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
4 Башталгыч мектеп (о) КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
5 Информатика (к) КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
6 Кыргыз тили жана адабияты(к) КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
7 Мектеп директорлору (к) КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
8 Орус тили жана адабияты (к) КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
9 Француз тили КДО 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16
ЖА
10 Космос астрономиясы жана физикасынын негиздери (ДИТА "Алтын туйун") (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 3 4 16

Бардыгы
20 10 10 10 10 10 10 30 10 40 160
 16 - агым. Январь-февраль 27.01.20 - 07.02.2020


Датасы 27.01. 28.01. 29.01. 30.01. 31.01. 3.02. 4.02. 5.02. 6.02. 7.02.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
2 Башталгыч мектеп (к) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
3 Дене тарбиясы (о) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
4 Информатика (о) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
5 Класс жетекчилер (о) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
6 Көркөм өнөр (к) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
7 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
8 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
9 Орус тили жана адабияты (к) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
10 Физика (о) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
11 Инклюзивдик билим берүү (о) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16
12 Тарбия иштери боюнча директордун орун басары (к) КДО 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 16

Бардыгы
36 24 12 12 12 12 12 12 12 48 192
 17 - агым. Февраль 03.02.20 - 14.02.2020 


Датасы 3.02. 4.02. 5.02. 6.02. 7.02. 10.02. 11.02. 12.02. 13.02. 14.02.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
2 Бала бакча тарбиячылары (к) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
3 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
4 Башталгыч мектеп (к) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
5 Башталгыч мектеп (о) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
6 Биология (о) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
7 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
8 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
9 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
10 Манас таануу (р) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16
11 Мектеп психологу (к) КДО 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 16

Бардыгы
11 33 22 11 11 11 11 11 11 44 176
 18 - агым. Февраль 10.02.20 - 21.02.2020


Датасы 10.02. 11.02. 12.02. 13.02. 14.02. 17.02. 18.02. 19.02. 20.02. 21.02.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Бала бакча тарбиячылары (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
2 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
3 Башталгыч мектеп (о) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
4 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
5 Кыргыз тили жана адабияты (р) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
6 Мектеп директорлору (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
7 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
8 Орус тили жана адабияты (о) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
9 Физика (к) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
10 Инклюзивдик билим берүү (о) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
11 Китепкана таануу (о) КДО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16
ЖА
12 Физика боюнча лабораториялык практикум (ДИТА "Алтын туйун") (о) КО 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4 16

Бардыгы
12 12 36 24 12 12 12 12 12 48 192
 19 - агым. Февраль 17.02.20 - 28.02.2020


Датасы 17.02. 18.02. 19.02. 20.02. 21.02. 24.02. 25.02. 26.02. 27.02. 28.02.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
2 Бала бакча тарбиячылары (к) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
3 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
4 Башталгыч мектеп (к) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
5 География (к) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
6 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
7 Кыргыз тили жана адабияты (о) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
8 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
9 Химия (к) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
10 Дин маданиятын окутуу (о) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
11 Мектеп психологу (к) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16
12 Мектептен сырткары билим берүү уюмдары (РУМЦЭВ "Балажан") (к) КДО 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 16

Бардыгы
12 12 12 36 24 12 12 12 12 48 192
 20 - агым. Февраль-март. 24.02.20 - 06.03.2020


Датасы 24.02. 25.02. 26.02. 27.02. 28.02. 2.03. 3.03. 4.03. 5.03. 6.03.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Англис тили КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
2 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
3 Башталгыч мектеп (о) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
4 Биология (к) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
5 Дене тарбиясы (к) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
6 Кыргыз тили жана адабияты (к) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
7 Музыка (к) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
8 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
9 Интернат жана балдар үйүнүн тарбиячылары (о) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
10 Мектептен сырткары билим берүү уюмдары (РУМЦЭВ "Балажан") (о) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
11 Мектептин соцпедагогу (к) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16
12 Тарбия иштери боюнча директордун орун басары (о) КДО 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16

Бардыгы
12 12 12 12 36 24 12 12 12 48 192
 21 - агым. Март 02.03.20 - 13.03.2020


Датасы 2.03. 3.03. 4.03. 5.03. 6.03. 9.03. 10.03. 11.03. 12.03. 13.03.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Бала бакча тарбиячылары (к) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
2 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
3 География (о) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
4 Кыргыз тили жана адабияты (р) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
5 Математика (о) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
6 Мектеп директорлору (к) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
7 Немец тили КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
8 Орус тили жана адабияты (к) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
9 Тарых (к) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
10 Программа развития детей от 3-6 лет "Балалык" (к) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16
11 Программа развития детей от 3-6 лет "Балалык" (о) КДО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 16

Бардыгы
11 11 11 11 11 11 22 11 11 66 176
 22 - агым. Март 09.03.20 - 20.03.2020


Датасы 9.03. 10.03. 11.03. 12.03. 13.03. 16.03. 17.03. 18.03. 19.03. 20.03.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1 Адам жана коом (о) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
2 Бала бакча тарбиячылары (к) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
3 Бала бакча тарбиячылары (о) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
4 Башталгыч иектеп (к) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
5 Башталгыч мектеп (о) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
6 Кыргыз тили жана адабияты (р) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
7 Математика (к) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
8 Мектеп директорлору (о) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
9 Орус тили жана адабияты (о) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
10 Мектептин соцпедагогу (к) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
11 "Наристе" программасы (к) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
12 "Наристе" программасы (о) КДО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16
ЖА
13 Базалык программалаштыруу жана алгоритмдештирүү (ДИТА "Алтын туйун") (о) КО 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 16

Бардыгы
13 13 13 13 13 39 13 26 13 52 208
 23 - агым. Март 16.03.20 - 27.03.2020


Датасы 16.03. 17.03. 18.03. 19.03. 20.03. 23.03. 24.03. 25.03. 26.03. 27.03.


Курс ѳткѳрүү формасы
ЖА
1. Атайын мектепке чейинки билим берүү уюмундагы тарбиялоо процессин психологиялык педагогикалык жактан коштоо(к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
2. Билим берүүдөгү компетентүүлүк мамиле: негизи, мазмуну жана ишке ашыруу(к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
3. Билим берүүдөгү компетенттүүлүк мамиле (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
4. Билим берүүдөгү компетенттүүлүк мамиле (о) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
5. Билим берүүнү башкарууну жана өткөрүүнүн көйгөйлөрү жана стратегиялары (к) КО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 16
6 Географияны окутуунун теориясы жана методикасын өркүндөтүү (к) КО 2 1 1