loader

Обучение и развитие детей в дошкольных образовательных организациях

Китепкана

Биология

Математика

Кыргыз тили жана адабияты

«Балажан» Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу-усулдук борбору (РЭТБОУБ)

Балдардын жана өспүрүмдөрдүн «Сейтек» улуттук борбору

Диндердин өнүгүү тарыхы

Башталгыч мектеп

Окуу завучтары