loader

Sorry, this entry is only available in Russian.

Жалал-Абад облусундагы Токтогул районуна караштуу №4 Нургазы Бримкулов атындагы инновациялык мектеп гимназиясынын мугалимдери “Билим берүүнүн психологиялык аспектилери” аталышындагы курстан офлайн формада өтүшүүдө

Курста мугалимдер окуу процесси менен катар окуучулардын психологиялык өзгөчөлүктөрүн, алар менен иштөөнүн жолдорун өздөштүрүп, дифференциялдык окутууда кандай мамиле кылуу керек, сабакты психологиялык анализ жүргүзүү менен кантип окуучлардын инсандыгын калыптандыруу керек экендигин өздөштүрүп жаңы материалдар менен таанышууда.
Курсту РПКЖжКДИнин педагогика психология жана социалдык гуманитардык билим берүү кафедрасынын ага окутуучусу Шапиева Насийкат Сатымбаевна алып барууда.