loader

Sorry, this entry is only available in Russian.

Өзбекстан – Кыргызстан кызматташуусунун алкагында Самарканд шаарында Педагогдордун кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү борбору менен мындан аркы кызматташуу талкууланып, борбордо болуп жаткан кесиптик чеберчиликти өркүндөтүү сабактарына катышылды, талкуулоо учурунда борбордун электрондук платформасы, видео студиясынын ишмердиги зор кызыгууна жаратты.

Андан кийин Бухара шаарында Бухара облустук педагогдорду жаңы усулдарга үйрөтүү борбору менен Макулдашууга кол коюлуп, мындан аркы кызматташуу багыттары талкууланды.

Иш сапар абдан байсалдуу жана үзүрлүү болду.
Ушундай тажрыйба алмашуулар март-апрель айларында Казакстан Республикасынын “Өрлеу” квалификацияны жогорулатуу улуттук борбору, Россия Федерациясынын Пятигорск шаарындагы “Машук” борбору менен болду.