loader

Sorry, this entry is only available in Russian.

“Окутуунун заманбап технологиясын окуу процессинде колдонуу” курсу боюнча кайтарым байланыш

Сабакта окуучулардын базалык көндүмдөрүн, компетенцияларын, инсандык сапаттарын калыптандыруу боюнча өткөрүлгөн кыймылдуу оюндар уюштурулган.

Бул сабакты, Панфилов районундагы Е. Кожомкулов атындагы жалпы билим берүү мектебинин тарбия завучу жана математика, информатика мугалими Үркүнчиева Жумабүбү Карыпбаевна 5-8-9-класстарга өттү.