loader

Sorry, this entry is only available in Russian.

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү кафедрасыны
“Мектепке даярдоо. Наристе 480 саат” программасы боюнча кайтарым байланыш. Бишкек шаарындагы #93 орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Байсеркеева Курбангул алган билимин колдонуу учуру.