loader

Sorry, this entry is only available in Russian.

Кошумча кесиптик билим берүү борборунда 2023/2024-окуу жылында 200 угуучу кабыл алынып, алар төмөнкү багыттарда билим алышууда:
Кыргыз тили жана адабияты
Орус тили жана адабияты
Социалдык билим берүү (диндердин өнүгүү тарыхы)
Педагогика
Химия-биология
Физика-математика
Дене-тарбия жана спорт
Информатика
Мектепке чейинки билим берүү
Башталгыч класстарда билим берүү
2024/2025-окуу жылында жаңы адистиктер дагы кошулат. Алар:
Тарых
География
Технология
Музыка мугалимдери кабыл алынат. Окутуу онлайн түрүндө жүргүзүлүп, сабак берүүнүн алдыңкы методдору колдонулат.
Эскерте кетсек, Кошумча кесиптик билим берүү борбору 2023-жылы 31-мартта ачылган.