loader

Sorry, this entry is only available in Russian.

Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик компетенцияларын жогорулатуу максатында уюштурулган “Инновациялык педагогикалык технологиялар жана SТЕМ-билим берүүнүн негиздери” аттуу курсу болуп жатат.
Курста Башталгыч мектепте инновациялык педагогикалык технологиялар;
Башталгыч мектептеги коррекциялык окуу
ушул багыттар боюнча окуулар өтүүдө.
Окуу 5-апрелге чейин ec.ripk.kg электрондук порталы аркылуу онлайн форматта уланат.